• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

    Anoek Janssen, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Voogdij

Elk kind heeft recht op een volwassene die beslissingen neemt en die verantwoordelijkheid neemt voor de verzorging en opvoeding. Iemand die ervoor zorgt dat het kind een thuis heeft, naar school gaat en de medische zorg krijgt die nodig is. Soms kunnen de ouders dit niet. Dan benoemt de kinderrechter een voogd.

De voogd kan iemand zijn uit je directe omgeving. Bijvoorbeeld een oom, tante of oma. Ook een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder kan de voogdij uitvoeren.

In de volgende situaties kan de kinderrechter een voogd benoemen:

  • Als de ouder wel wil, maar is niet bij machte is het gezag uit te oefenen;
  • Als de ouder de minderjarige bewust ernstige schade heeft aangedaan;
  • Bij een langdurig verblijf van de ouder in het buitenland;
  • Bij een langdurige opname van de ouder in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • Als de ouder spoorloos is;
  • Na overlijden van de ouder met gezag;
  • Als de ouder onder curatele staat;
  • Als de moeder bij de geboorte van haar baby minderjarig is.

Een voogd komt dus in beeld als de ouders niet in staat zijn ouderlijk gezag uit te voeren. De voogd heeft dan ouderlijke macht. Omdat dit meestal een blijvende situatie is, wordt altijd geprobeerd een voogd te vinden die uit je directe omgeving komt. Alleen wanneer dit echt niet lukt, zal de rechter een voogd aanwijzen van een gecertificeerde instelling.

Wanneer een kind een voogd krijgt toegewezen, zal het kind meestal in een instelling geplaatst worden. Een voogd heeft namelijk de plicht om te zorgen dat een kind goed wordt opgevoed, maar hoeft dat niet zelf te doen.

Dat is anders wanneer er sprake is van een gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is iemand die tijdelijk toezicht heeft op een kind. Meer daarover lees je hier.

Meer info