Veelgestelde vragen over jeugdbescherming

Wanneer je te maken krijgt met jeugdbescherming roept dat veel vragen op. Op onze website proberen we veel over onze werkwijze uit te leggen. Maar in jeugdbescherming worden ontzettend veel moeilijke woorden gebruikt en is de gang van zaken er nooit één die je gewend bent. Om te helpen antwoord te vinden op vragen (van jong en oud) hebben we een overzicht van de meest gestelde vragen gemaakt. Door op de vraag te klikken, open je het antwoord wat erbij hoort.

Staat jouw vraag er niet tussen? Vraag het dan aan onze gezinsmanagers! Of mail je vraag naar info@jeugdveiligverder.nl.

Veelgestelde vragen over jeugdbescherming en gezinsmanagers

Zorgen over veiligheid
Wanneer iemand zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid van kinderen in een gezin, kan die persoon aan de bel trekken. Bijvoorbeeld door naar de politie te gaan, of melding te maken bij Veilig Thuis. Ook de politie zal na zo’n telefoontje Veilig Thuis inschakelen. Zij gaan dan onderzoeken of er inderdaad reden is om bezorgd te zijn.

Wanneer ook Veilig Thuis zich zorgen maakt na dat onderzoek, kunnen ze verschillende mensen inschakelen. Bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente die in het gezin gaat helpen om de zorgen weg te nemen.

Jeugdbescherming
Maar wanneer de zorgen té groot zijn en de medewerker van de gemeente er niet alleen met het gezin uitkomt, schakelt deze jeugdbescherming in. Als het gezin dat ook wil kan dat in goed overleg. Er komt dan geen rechter aan te pas. We noemen dat een vrijwillig kader (preventieve jeugdbescherming). Vrijwillig betekent niet dat het gezin zelf alles voor het zeggen heeft, of zelf kan bepalen te stoppen met hulp.

Wanneer een gezin niet mee wil werken, kan alsnog een rechter worden ingeschakeld. Die verplicht een gezin dan meestal om mee te werken.

Iedereen die bij het gezin betrokken is heeft maar één doel: zorgen dat het weer veilig wordt voor de kinderen in huis. 

Het verschil tussen vrijwillige (preventieve) of justitiële jeugdbescherming is de bemoeienis van een rechter. In de aanpak van Jeugd Veilig Verder verschilt er niet veel. We gaan altijd voor goede samenwerking met alle leden van het gezin. Maar soms is het nodig dat een rechter beslist. Bijvoorbeeld omdat iemand in het gezin niet mee wil werken, terwijl het niet veilig is in dit gezin.

Mag je zelf besluiten te stoppen?
Vrijwillige jeugdbescherming betekent niet dat het gezin zelf mag besluiten te stoppen met de samenwerking. We zeggen daarom: het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We maken afspraken met het gezin en het gezin moet zich daar aan houden. Doet het gezin dat niet, dan zal alsnog een rechter worden ingeschakeld. Preventieve jeugdbescherming kan dan alsnog justitiële jeugdbescherming worden: opgelegd door een rechter.

Wat verandert er?
Wanneer vrijwillige jeugdbescherming overgaat in justitiële jeugdbescherming verandert bij Jeugd Veilig Verder niet alles. Het gezin behoudt bijvoorbeeld dezelfde gezinsmanager. Ook de aanpak blijft hetzelfde. De rol van de gezinsmanager verandert wel: eerst keek de gezinsmanager met de ouders mee, nu mag een gezinsmanager ook besluiten nemen (dus ook als de ouders het er niet mee eens zijn).

De meeste gezinnen bij Jeugd Veilig Verder krijgen preventieve jeugdbescherming. Ze willen zelf ook graag dat de problemen worden opgelost. Samenwerken is dan vaak de beste oplossing.

Bij Jeugd Veilig Verder hebben we het nooit over drang. Toch wordt ‘drang’ in jeugdbeschermingsland en door rechters wel als term gebruikt. Met drang wordt bedoeld wat wij preventieve jeugdbescherming noemen. Er is dan nog géén maatregel opgelegd door een rechter, maar een gezin moet wel meewerken.

Dwang betekent dat jeugdbescherming door een rechter is opgelegd. Er is dan sprake van een maatregel. Dat wil zeggen dat een gezin verplicht te maken krijgt met jeugdbescherming. De gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder heeft dan ook het recht om besluiten te nemen voor het gezin. Zelfs als de ouders van dit gezin het hier niet mee eens zijn.

Justitiële jeugdbescherming
Bij Jeugd Veilig Verder gebruiken we de term dwang niet. Wij noemen het justitiële jeugdbescherming. Of jeugdbescherming met maatregel. De reden dat we de term dwang (en drang) niet gebruiken is dat we in onze aanpak het liefst geen onderscheid maken. Ons uitgangspunt is altijd om sámen met het gezin tot de juiste besluiten te komen.

Betekenis OTS
Ondertoezichtstelling (OTS) betekent dat een rechter heeft bepaald dat een kind een gezinsvoogd krijgt. Bij Jeugd Veilig Verder is dat de gezinsmanager. Zo’n gezinsmanager zal zich bemoeien met alles wat belangrijk is voor de opvoeding en veiligheid van een kind.

Besluiten nemen
Eigenlijk krijgt een gezinsmanager dan dus net zoveel te zeggen als een vader of moeder. Een rechter besluit dat dan ook alleen als hij vindt dat het de vader of moeder zelf niet lukt om de juiste beslissingen te nemen. Hij vindt de keuzes van vader en moeder dan niet veilig voor een kind en laat iemand meebeslissen.

Een gezinsmanager heeft veel ervaring
Een gezinsmanager besluit nooit zomaar iets. Hij zal altijd goed luisteren naar een kind. Een gezinsmanager werkt altijd met meerdere gezinnen en heeft daardoor veel ervaring. Ook heeft hij een opleiding gedaan die met de opvoeding van kinderen te maken heeft. Een gezinsmanager heeft daardoor veel verstand van wat goed is voor kinderen.

Bij Jeugd Veilig Verder vinden we meestal dat kinderen het beste bij hun vader en moeder kunnen wonen. Maar soms moet er wat veranderen thuis om het veilig en gezellig te maken. Dat gaat de gezinsmanager dan samen met het gezin proberen te regelen.

Uithuisplaatsing
Heel af en toe lukt het niet om het thuis meteen veilig te maken. Dan kan een gezinsmanager besluiten dat een kind beter (tijdelijk) ergens anders kan wonen, tot het thuis beter gaat. We zoeken dan het liefst een plekje bij mensen die het kind al kent en waar het fijn is.

Als het bij jou thuis niet goed gaat is er hulp nodig. Dat kan van jeugdbescherming zijn. Maar vaak is dat niet het geval. Soms kan een medewerker van de gemeente heel goed helpen. Of een andere specialist. Daarom kun je zelf niet bellen naar jeugdbescherming bellen voor hulp.

Wat dan?
Als het thuis niet goed gaat zijn er verschillende dingen die je wel kunt doen: je kunt de kindertelefoon bellen (als je jonger bent dan 18) of Veilig Thuis. Je krijgt dan mensen te spreken die kunnen onderzoeken welke hulp op dat moment het beste bij jouw gezin past. Als uit onderzoek blijkt dat jeugdbescherming nodig is, dan nemen deze mensen vanzelf contact met ons op. Vind je het lastig om te bellen? Of vind je het eng om iemand te spreken die je nog niet kent? Zoek dan iemand die je kent en vertrouwt. Bijvoorbeeld een leraar, buurvrouw of oom en tante.

Op onze pagina belangrijke websites en organisaties vind je een hele lijst met handige websites en telefoonnummers voor allerlei soorten problemen.

Twijfel je of je voor jouw probleem hulp moet zoeken? Ga dan altijd met iemand praten. Blijf nooit met zulke vragen rondlopen.

De keuze voor Jeugd Veilig Verder
Het kan zijn dat een rechter heeft besloten een gezinsvoogd toe te wijzen. Dat kan een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder zijn. De keuze voor een gezinsvoogd maakt de rechter meestal op advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Als we bij Jeugd Veilig Verder weten dat de Raad voor de Kinderbescherming ons adviseert aan de rechter, zijn we meestal al bij de zitting aanwezig en maken we op dezelfde dag nog even kennis met je.

Maar soms weten we pas dat de rechter voor Jeugd Veilig Verder gekozen heeft nadat de zitting is geweest. We krijgen daar dan post van. Zodra die post binnenkomt nemen we contact op met het gezin om alsnog een kennismakingsgesprek te plannen.

Kennismakingsgesprek
Tijdens een kennismakingsgesprek legt een gezinsmanager uit wat er allemaal gaat gebeuren. Hij laat ook wat folders achter zodat je alles rustig kunt nalezen. Maar de meeste info vind je terug op onze website. Vind je het antwoord op je vraag niet? Vraag het dan aan je gezinsmanager! Hij (of zij) weet bijna alles of zoekt het voor je uit.

Vaste gezinsmanager
Pas ná het kennismakingsgesprek wordt besloten wie jullie vaste gezinsmanager wordt. We zoeken iemand uit ons team die het beste bij jullie gezin past. Vanaf dat moment is dat je vaste aanspreekpunt en de vaste begeleider van jullie gezin.

Wat er verder gaat gebeuren beschrijven we ook op de pagina aanpak van Jeugd Veilig Verder.

Kennismaking
Wanneer Jeugd Veilig Verder bij een gezin betrokken wordt volgt er altijd op korte termijn een kennismakingsgesprek. Deze gezinsmanager komt om te kijken hoe het gaat en probeert alvast te peilen wat voor problemen er zijn in het gezin. Maar deze gezinsmanager komt vooral op bezoek om uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren en om een eerste veiligheidsplan te maken.

Vaste gezinsmanager
Pas na dat gesprek kunnen we gaan bekijken welke gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder het beste bij jullie gezin past. Dat is belangrijk, want jullie moeten gaan samenwerken.  Ook spelen er andere factoren mee die bepalen wie de vaste gezinsmanager wordt. We zoeken graag naar de gezinsmanager die het snelste beschikbaar is.

Zodra intern de beste match met jullie gezin is gemaakt, krijgen jullie te horen wie de vaste gezinsmanager wordt. vanaf dat moment is dat jullie aanspreekpunt.

Hoe lang duurt dat?
We krijgen vaak de vraag hoe lang het duurt voor een vaste gezinsmanager wordt toegewezen. Dat is lastig te zeggen. Soms is dat meteen, soms duurt het even. We houden je in elk geval op de hoogte en doen ons uiterste best zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.

We snappen best dat je denkt: wie denkt de gezinsmanager wel dat hij is? Wanneer een vreemde bij jouw gezin aanklopt om ‘de zaken ’s even te regelen’, dan roept dat onvermijdelijk weerstand op. Wij zijn de eerste om te begrijpen dat je dat zo voelt. De gezinsmanager zal daarom zijn (of haar) uiterste best doen om jouw gezin goed te leren kennen. Wanneer het om kinderen gaat, is onze ervaring, wil iedereen in het diepste van zijn hart dat alles goed komt. En daar gaan we graag mee aan de slag.

Gezinsmanagers zijn geen hulpverleners
Onze gezinsmanagers zijn geen hulpverleners. Wel hebben ze vaak werkervaring als hulpverlener. Gezinsmanagers zijn er om jou gezin te begeleiden naar de juiste hulpverlening. Doordat ze veel ervaring hebben kunnen ze na grondige kennismaking en onderzoek vaak goed beoordelen wat dat zou moeten zijn.

We komen vaak in gezinnen waar al hartstikke veel geprobeerd is om de problemen op te lossen. Toch lukt het om één of andere reden niet. We geloven dat dit vaak het geval is, omdat veel hulp gericht is op het bestrijden van symptomen. Liever pakken we de oorzaak van problemen aan. En dat vraagt vaak om een diepere kijk in jullie gezin. We doen dat met veel respect voor jullie gezinsregels en gewoontes.

Andere aanpak
Onze gezinsmanagers zijn allemaal hoogopgeleid en hebben de nodige werkervaring. Het zijn mensen die vinden dat jeugdbescherming beter kan en moet. Onze aanpak is daarom anders dan de aanpak van andere jeugdbeschermers. We gaan altijd aan de slag met het héle gezin. We zijn van mening dat je een thuissituatie pas echt veilig kan maken als iedereen in het gezin daar aan meewerkt.

Beslissingen nemen we samen
Wat ook belangrijk is om te weten, is dat onze gezinsmanagers belangrijke beslissingen nooit alleen nemen. Binnen ons team wordt alles uitvoerig overlegd en met professionals besproken. Zo weten we zeker dat elke belangrijke beslissing vanuit verschillende invalshoeken is bekeken. Binnen onze organisatie wordt extreem zorgvuldig met vertrouwelijke informatie omgegaan.

Ben je het toch niet eens met de manier waarop je gezinsmanager met jouw gezin om gaat? Ga daar dan over met hem in gesprek. Dat kan eventueel in het bijzijn van een teammanager. Meestal biedt zo’n gesprek veel duidelijkheid. Ben je daarna nog steeds ontevreden? Dan mag je een klacht indienen.

Wanneer je als kind te maken krijgt met Jeugd Veilig Verder zijn er mensen die zich zorgen maken over je. Misschien is er hulp nodig van verschillende professionals om die zorgen weg te nemen. In Brabant is daarom een registratiesysteem: Zorg voor Jeugd. In dit systeem worden kinderen tot 23 jaar aangemeld die hulp krijgen van zo’n professional.

Gegevens
In dit systeem staan je persoonsgegevens (naam, geboortedatum, BSN etc.) maar niet wat er aan de hand is. Ook staan er alle contactgegevens in van de hulpverleners die bij jou betrokken zijn. Zo kunnen zij van elkaar zien wie jou helpt. Soms is dat belangrijk, zodat mensen zich minder zorgen gaan maken. Ze weten dan dat je hulp krijgt en wie ze moeten bellen als dat nodig is. Je kunt op de website van Zorg voor Jeugd zien wie er aangesloten zijn bij Zorg voor Jeugd. Niet iedereen kan jouw gegevens zien, alleen als ze bij jou betrokken zijn.

Bij Jeugd Veilig Verder praten we steeds met iedereen die kan helpen om jouw problemen op te lossen. Wie dat zijn, weet jij ook. De gezinsmanager zal altijd heel duidelijk vertellen wie dat zijn. Meestal ben je zelf ook bij die gesprekken aanwezig. Wil je weten wie wat weet? Dan mag je dat altijd aan de gezinsmanager vragen.

Jeugdbescherming is er nooit zomaar. Ook al ben je het er niet mee eens, er bestaan serieuze zorgen over de veiligheid van de kinderen in jouw gezin. Die zorgen worden natuurlijk onderzocht. Een gerucht of roddel mag nooit leiden tot jeugdbescherming, mag kan wel reden zijn voor onderzoek. Pas als uit onderzoek blijkt dat de zorgen terecht zijn, komt er jeugdbescherming.

Als het veilig is
Als de situatie thuis (weer) veilig is voor de kinderen zal jeugdbescherming niet meer nodig zijn en zal de gezinsmanager zich terugtrekken. In het geval van jeugdreclassering is er sprake van een bepaalde periode die door de rechter is bepaald. Pas als die periode om is mag de gezinsmanager zich terugtrekken. Tot die tijd blijft de gezinsmanager betrokken.

De gezinsmanager heeft het allerbeste voor met de kinderen in jouw gezin. Hij (of zij) zal er alles aan doen om zo snel mogelijk een veilige situatie te creëren in jouw gezin. Daarvoor schakelt hij alle hulp in die volgens hem nodig is. Soms blijft die hulp langer bij een gezin betrokken dan de gezinsmanager zelf. De gezinsmanager is er dan van overtuigd dat met deze hulp de kinderen veilig zijn.

Je ziet de gezinsmanager zo vaak als nodig is. In het begin (de eerste 2 maanden ongeveer) is er zeker wel elke week contact. De gezinsmanager onderzoekt dan wat precies de reden is dat het niet goed gaat. Als eenmaal duidelijk is wat de problemen zijn komt er een gezinsplan. Deze maakt de gezinsmanager samen met jouw gezin. Daar staat in wat er moet gebeuren en wie (bijv. hulpverlening) daarbij gaat helpen.

Op bezoek
Als een gezin aan de slag gaat met dat gezinsplan en de juiste hulpverlening, zie je de gezinsmanager minder vaak. Hij voert elke 6 tot 8 weken wel overleg met alle betrokkenen. Hele jonge kinderen zijn daar niet altijd bij. De gezinsmanager zorgt wel dat hij die kinderen toch elke 6 tot 8 weken gezien heeft om alles uit te leggen. Dam komt hij gewoon even op bezoek.

Als alles weer beter lijkt te gaan thuis zal de gezinsmanager vaker komen. Hij wil zeker weten dat de kinderen in huis écht veilig zijn. Ook wil hij zeker weten dat het zo blijft. Daarom komt hij wat vaker kijken. En als hij zeker weet dat het veilig is, neemt hij afscheid van het gezin. Soms blijft de hulpverlening dan wel nog bij het gezin komen.

Je mag een gezinsmanager altijd alles vragen!

De gesprekken gaan in elk geval over de reden dat je bij ons bent aangemeld. Bijvoorbeeld over schoolverzuim, over dat je een delict hebt gepleegd, of over ruzies thuis. Er worden ook altijd afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de kans op herhaling of nieuwe onveiligheid verkleind wordt.

Andere vaste gespreksonderwerpen zijn: de contacten met mensen om je heen, je talenten, school of werk, eerdere hulpverlening (als je die hebt gehad van iemand).

We bespreken deze zaken zodat we een goed plan kunnen maken voor jou en jouw gezin. In dit plan staan ook de doelen waaraan jij wilt werken.

Domme vragen bestaan niet! Domme antwoorden wel 😉