Talentontwikkeling binnen Jeugd Veilig Verder

Bij Jeugd Veilig Verder is veel aandacht voor talentontwikkeling. Deze pijler is verweven in de methodiek van de gezinsmanagers en wordt bovendien steeds verder doorontwikkeld. De basis van deze pijler komt van Inspireren-Leren-Werken (ILW), een methodiek ontwikkeld door Lumens, voormalig coöperatielid van Jeugd Veilig Verder. 

Inspireren Leren Werken is ontstaan vanuit de overtuiging dat alle jongeren kansen moeten kunnen pakken. Het heeft als doel langdurige patronen te doorbreken om te voorkomen dat negatieve opvoedsituaties van generatie op generatie worden doorgegeven.

Met aandacht voor talentontwikkeling weten gezinsmanagers kinderen en hun gezinnen in een positieve flow te brengen. Er is focus voor alles wat goed gaat, voor de krachten van het gezin. Die krachten worden benut om negatieve patronen te doorbreken.

Inspireren Leren Werken (ILW) door Jeugd Veilig Verder

Wat houdt Inspireren Leren Werken concreet in?

Inspireren
De eerste stap is inspireren. Onze gezinsmanagers richten zich met de gezinsleden op de krachten en talenten binnen het gezin om te kijken wat ze interesseert. Als dat duidelijk is, wordt gezocht naar een manier om die talenten aan te wakkeren door bijvoorbeeld deel te nemen aan workshops of evenementen. Jongeren (en soms ook ouders) worden zo geïnspireerd om meer te leren over hun interessegebied. Jeugd van 4-12 jaar doet leerervaring op, neemt uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid (12-18 jaar) en wordt daarna zelf verantwoordelijk binnen een interne of externe leeromgeving, voor zover dat mogelijk is.

Leren
De leerperiode leidt ertoe dat de gezinsleden binnen de leerwerkomgeving dusdanig ervaring opdoen, dat zij op termijn een grotere kans hebben op duurzaam betaald werk op de leerplek of daarbuiten. Bovendien bouwen ze een goede cv op en wordt er gewerkt aan competenties.

Werken
Uiteindelijk kunnen gezinsleden dusdanig veel ervaring opbouwen dat zij toe zijn aan zelfstandig ondernemerschap. In deze aanpak verkeren de gezinsleden veel in een positieve leefomgeving en wordt er veel minder gebruik gemaakt van 1e en 2e-lijns zorg.

Het resultaat van aandacht voor talentontwikkeling

We zien dat veel problemen binnen gezinnen bestaan doordat ze van generatie op generatie zijn doorgegeven. Door met name jongeren uit een gezin kansen te bieden hun talent te ontwikkelen, wordt dat langdurige patroon doorbroken. De kans dat ze later zelf negatieve ervaringen doorgeven wordt daardoor veel kleiner.

Op korte termijn zien we ook dat binnen gezinnen sneller veilige situaties ontstaan doordat de gezinsleden op een positieve manier geïnspireerd worden.

Talentontwikkeling houdt in dat de vaardigheden en interesses van gezinsleden worden uitgebouwd, zodat ze deze ook in andere situaties leren toepassen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die in isolement raken door hun passie voor gamen, maar door de gezinsmanager worden aangespoord hun passie en kunde over te brengen op anderen.