Talentontwikkeling binnen Jeugd Veilig Verder

Bij Jeugd Veilig Verder is veel aandacht voor talentontwikkeling. Deze pijler is verweven in de methodiek van de gezinsmanagers en wordt bovendien steeds verder doorontwikkeld. De basis van deze pijler komt van Inspireren-Leren-Werken (ILW), een methodiek ontwikkeld door Lumens, voormalig coöperatielid van Jeugd Veilig Verder. 

De focus op talentonwikkeling is ontstaan vanuit de overtuiging dat alle jongeren kansen moeten kunnen pakken. Het heeft als doel langdurige patronen te doorbreken om te voorkomen dat negatieve opvoedsituaties van generatie op generatie worden doorgegeven.

Met aandacht voor talentontwikkeling weten gezinsmanagers kinderen en hun gezinnen in een positieve flow te brengen. Er is focus voor alles wat goed gaat, voor de krachten van het gezin. Die krachten worden benut om negatieve patronen te doorbreken.

Inspireren Leren Werken (ILW) door Jeugd Veilig Verder

Wat houdt Inspireren Leren Werken concreet in?

Onze gezinsmanagers richten zich met de gezinsleden op de krachten en talenten binnen het gezin om te kijken wat ze interesseert. Als dat duidelijk is, wordt gezocht naar een manier om die talenten aan te wakkeren door bijvoorbeeld deel te nemen aan workshops of evenementen. Jongeren (en soms ook ouders) worden zo geïnspireerd om gebruik te maken van hun talenten en daarmee bij te dragen aan hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hun interessegebied. Waar mogelijk worden talenten ingezet om een bijdrage te leveren aan succeservaringen binnen scholing en werk.

Het resultaat van aandacht voor talentontwikkeling

We zien dat veel problemen binnen gezinnen bestaan doordat ze van generatie op generatie zijn doorgegeven. Door met name jongeren uit een gezin kansen te bieden hun talent te ontwikkelen, wordt dat langdurige patroon doorbroken. De kans dat ze later zelf negatieve ervaringen doorgeven wordt daardoor veel kleiner.

Op korte termijn zien we ook dat binnen gezinnen sneller veilige situaties ontstaan doordat de gezinsleden op een positieve manier geïnspireerd worden.

Talentontwikkeling houdt in dat de vaardigheden en interesses van gezinsleden worden uitgebouwd, zodat ze deze ook in andere situaties leren toepassen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die in isolement raken door hun passie voor gamen, maar door de gezinsmanager worden aangespoord hun passie en kunde over te brengen op anderen.

Meer info