Samenwerken

Coöperatie Jeugd Veilig Verder brengt díe disciplines samen die nodig zijn om gerichte hulp te bieden die aansluit bij de specifieke problematiek van het gezin. Geen keten van losse stappen waar een gezin zich doorheen moet worstelen, maar een goed gecoördineerde aanpak waarin kennis en kunde samenkomen met een inzet die doorgaat, ook als een jongere 18 jaar wordt. We onderhouden korte lijnen met de netwerkpartners, waardoor men elkaar tijdig en goed weet te vinden. Hierbij houden wij focus op het blijvend veilige resultaat voor het kind.

We zorgen voor heldere afspraken over regie en verantwoordelijkheid. Iedere netwerkpartner neemt zijn eigen rol, gebaseerd op gemeenschappelijke uitgangspunten ten aanzien van veiligheid van de jeugd.

Sociale wijkteams als ruggengraat
De sociale wijkteams vormen hierin de ruggengraat als knooppunt van disciplines. Zij hebben zicht op de wijk en zijn bewoners, zijn laagdrempelig en in de buurt aanwezig en weten wat er speelt bij bewoners en gezinnen. De sociale wijkteams zijn essentieel om het resultaat te borgen op het moment dat Coöperatie Jeugd Veilig Verder het gezin weer overdraagt. Om optimaal aan te sluiten bij deze gezinnen, geven we daarom samen met de sociale wijkteams vorm aan jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Meer info

Een gezin aanmelden of advies inwinnen?

Bel 088-51 112 22

Volg ons ook op Social Media