• ‘Wij ontzorgen jou en jouw team door er te zijn wanneer het nodig is, als klankbord en als samenwerkingspartner. We delen onze kennis, ook als het gaat om complexe onderwerpen zoals een vechtscheiding of het uitvoeren van een veiligheidscheck.’

    Jan-Dick den Das, teammanager Jeugd Veilig Verder

Wat we doen

Coöperatie Jeugd Veilig Verder is een gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming, jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming, waarbij talentontwikkeling een belangrijke rol speelt. We richten ons op preventie en talent- en competentieontwikkeling, voor blijvende veiligheid in de leeftijdsgroep 0 – 27 jaar.

Het is onze missie ervoor te zorgen dat kwetsbare jeugd van 0 – 27 jaar veilig en gezond groot wordt en zijn talenten ontwikkelt. Zo kunnen kinderen opgroeien tot zelfverzekerde volwassenen die meedoen in de samenleving en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Als het ouders niet lukt om hun kinderen een veilige thuissituatie te bieden, dan is de inzet van Jeugd Veilig Verder nodig. Soms ontbreekt het kinderen aan gezag, structuur en geborgenheid. Of een kind heeft thuis te maken met fysiek of verbaal geweld of wordt seksueel mishandeld. Jeugd Veilig Verder gaat dan samen met het gezin aan de slag om ervoor te zorgen dat kinderen weer veilig op kunnen groeien. Hoe eerder Jeugd Veilig Verder wordt ingeschakeld, hoe beter. Zo kunnen we voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt en ervoor zorgen dat kinderen een onveilige situatie niet als normaal gaat ervaren of zelfs ongewenst gedrag van ouders of andere volwassenen in hun directe omgeving gaan kopiëren.

De inschatting of de situatie thuis weer acceptabel (en veilig) is, vraagt zorgvuldig handelen. De medewerkers van Jeugd Veilig Verder hebben daarom veel overleg met collega’s en nemen belangrijke beslissingen nooit alleen. Bij de beoordeling gaan wij uit van de Jeugdwet en het internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Meer info

Wil je weten hoe je een gezin aanmeldt of wil je advies inwinnen?

Bel 088-51 112 22

Volg ons ook op Social Media