Partners

Om ieder kind veilig te laten opgroeien en om resultaten te boeken met de gezinnen, werken we intensief samen met een groot aantal netwerkpartners. Dat gebeurt zowel in de dagelijkse praktijk van de gezinsmanagers als op het niveau van management en directie.

Het gaat om partners op het gebied van jeugdzorg, Veilig Thuis, GGZ, (L)VB en ook met huisartsen, wijkteams, woningcorporaties, onderwijs en vrijwilligersorganisaties werken we samen.

Jeugd Veilig Verder werkt met al deze partners samen om gezinnen te begeleiden die niet willen en/of niet kunnen meewerken aan de noodzakelijke verbetering van de veiligheid van hun kinderen. Wanneer dat nodig is, werkt Jeugd Veilig Verder (als gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering) daarbij nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming, politie en justitie.

Jeugd Veilig Verder streeft ernaar met haar partners werkprocessen in de keten te vereenvoudigen en onnodige schakels weg te nemen om gezinnen zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden zodat ze weer op eigen kracht verder kunnen.

Leden van de coöperatie
Jeugd Veilig Verder is een coöperatie, waardoor de samenwerking tussen de leden is geborgd. Zo verbinden we ook de expertises van de leden van de coöperatie op een duurzame wijze, terwijl de ruimte wordt gecreëerd om nieuwe leden toe te laten voor een nog sterker verbond voor de veiligheid en talentontwikkeling van jeugd.

We innoveren samen met gemeenten. Bijvoorbeeld door samen de criteria te ontwikkelen waarop we onze resultaten beoordelen. Opdrachtgevers zien ons als een betrouwbare, eerlijke en alerte partner.

We geloven in krachtenbundeling. Daarom staan we open voor toetreding van nieuwe partners. Partners die onze visie delen en mee willen werken aan blijvende veiligheid. Daarbij horen ook onze klanten die we nadrukkelijk als partner een plek geven.

Meer info

Wil je weten hoe je een gezin aanmeldt, of wil je advies inwinnen?

Bel 088-51 112 22

Volg ons ook op Social Media