• ‘Ik voel elk gesprek meer contact.’

  Dochter
  Klant Jeugd Veilig Verder

 • ‘Goed dat je zo doordramt. Je zit hier dus niet alleen voor je geld.’

  Vader
  Klant Jeugd Veilig Verder

 • ‘Bedankt voor je inzet, we gaan de goede kant op.’

  Moeder
  Klant Jeugd Veilig Verder

  klantervaringen Jeugd Veilig Verder

Over Jeugd Veilig Verder

Jeugd Veilig Verder is onderdeel van Jeugdbescherming Amsterdam, een gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming (in opdracht van de rechter), jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming (vrijwillig). Talentontwikkeling speelt een belangrijke rol in onze aanpak.

Jeugd Veilig Verder is als coöperatie opgericht door twee leden: Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens. Daardoor hebben we de kennis en ervaring in huis die nodig is om blijvende veiligheid en een kansrijk toekomstperspectief waar te maken. Dit wordt onderstreept door bewezen resultaten  van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en haar gezinsgerichte aanpak, en de wijze waarop Lumens haar wijken en bewoners kent, de taal van de jeugd spreekt en weet wat hen inspireert. Op basis van deze inspiratie ontwikkelen talenten zich. Inmiddels heeft Lumens afscheid genomen van de coöperatie, de ervaring blijft! Claire Vlug en Sigrid van de Poel zijn de bestuurders van Jeugd Veilig Verder.

We werken intensief samen met sociale wijkteams; zij vervullen een centrale rol in de hulpverlening. Zo bouwen we samen aan toekomstperspectief voor jeugd.

Meer info

Organisatie

Ons team bestaat uit gedreven professionals. We houden van directe en effectieve aanpak. We hebben met elkaar gemeen dat we niet voor één gat te vangen zijn; we doen er alles aan om ons doel te bereiken: ieder kind veilig verder!

Inspireren Leren Werken (ILW) door Jeugd Veilig Verder

‘Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien en verdient de kans om het beste uit zichzelf te halen.’

Missie en visie

Het is onze missie ervoor te zorgen dat kwetsbare jeugd, van 0 – 27 jaar, veilig en gezond kan opgroeien en talenten kan ontwikkelen. Onze missie? Onze naam vat die in drie woorden samen: Jeugd Veilig Verder!

We willen doorbreken dat generaties problemen als vanzelfsprekend doorgeven aan volgende generaties. Het is onze visie dat alleen dan de jeugd van vandaag zijn eigen kinderen veilig en gezond kan opvoeden. Dus we stimuleren talentontwikkeling en werken binnen alle trajecten aan verbetering van het ontwikkelingsperspectief.

Talent onderkennen, er inspiratie uit halen en ermee aan de slag gaan, geeft nieuwe positieve energie om te bouwen aan een veilig en zelfstandig bestaan. Dat maakt, volgens ons, investeren in talentontwikkeling zo belangrijk. Zo realiseren we blijvende veiligheid samen met de gezinnen, hun netwerk, gemeenten, de sociale wijkteams, netwerk(zorg)-partners en onderwijsinstellingen. We investeren graag in een intensieve samenwerking.

Jeugd Veilig Verder ieder kind veilig

Ambitie

Resultaat behalen is wat Jeugd Veilig Verder drijft. We werken dan ook op basis van resultaatafspraken, zo sterk is ons vertrouwen in onze werkwijze. Onze ambities:

 • Snel passende zorg voor gezinnen en kinderen
 • Meer directe tijd voor gezinnen
 • Zelfreflectie door medewerkers die leren hun werk te verbeteren
 • Substantieel terugdringen doorlooptijd van jeugdbescherming
 • Motiveren van gezinnen mee te werken zonder justitiële maatregel
 • Realisatie in de komende vier jaar van een sterke daling van het aantal onder toezicht stellingen (OTS) en machtiging uithuisplaatsing (MUHP); de duur van een OTS is na vier jaar Coöperatie Jeugd Veilig Verder in 60% van de gevallen niet langer dan één jaar.

De duur van een traject zonder justitiële maatregel kan ook één jaar duren, maar doordat gezinnen gemotiveerd werken aan hun eigen problematiek, en omdat ze hun eigen talent en die van familie en/of buurt benutten is de aanpak effectiever en duurzamer. Door de invoering van onze aanpak nemen de verwijzingen naar gespecialiseerde zorg af. Dit wordt nog versterkt door de samenwerking met de sociale wijkteams.

ILW ZW

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling vinden we erg belangrijk voor alle leden van een gezin. Het doel is om sociale en economische zelfstandigheid te bereiken binnen de gezinnen, voor zover dat mogelijk is.  Onze gezinsmanagers hebben daarom veel aandacht  voor de krachten en talenten in een gezin.  Door deze verder te ontwikkelen creëren we motivatie bij de gezinnen om weer te leren op eigen benen te staan.

De vaardigheden die bij de ontwikkeling van talenten vergoot worden, kunnen door gezinnen op diverse manieren worden toegepast. Voor jonge kinderen geldt dat we op zoek gaan naar inspiratiebronnen waarvan ze kunnen leren. Op latere leeftijd stimuleren we kinderen deze kennis over te dragen op andere kinderen en uiteindelijk zelfs toe te passen in een betaalde baan.

Klantparticipatie

Klanten zijn onze belangrijkste partner. De mening en ideeën van gezinnen zijn dan ook zeer waardevol voor Jeugd Veilig Verder. Deze helpen ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. We hebben daarom een klantenraad, klantpanels en houden klanttevredenheidsonderzoeken.

Met onze klanten gaan we steeds weer op zoek naar manieren om nog beter samen te werken en de hulp te verbeteren. Daarom zijn we in april 2016 begonnen met het opzetten van een klantenraad. Deze klantenraad bestaat uit klanten en ex-klanten van andere jeugdbeschermingsinstellingen: jongeren, ouders en verzorgers die uit eigen ervaring mee kunnen praten over onze aanpak. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur van Jeugd Veilig Verder en geeft advies over wat al goed werkt en over wat er beter kan. Omdat Jeugd Veilig Verder onderdeel is van Jeugdbescherming Amsterdam, hebben we samen één klantenraad.

Klantbelofte

‘Jeugd veilig verder!’ is onze klantbelofte. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien. Dit maken we waar door alle aspecten en omstandigheden in het dagelijks leven die van invloed zijn op de veiligheid van jeugd mee te nemen in onze aanpak. Dat uit zich onder andere in de volgende uitgangspunten:

 • Wij gaan ervan uit dat elke ouder het beste wil voor zijn/haar kind
 • De gezinsplannen zijn gericht op de talenten van het kind, gezin en hun netwerk
 • We praten sámen met het kind en de ouders
 • We pakken oorzaken aan en waken voor symptoombestrijding
 • Onze aanpak is: één gezin, één plan en één gezinsmanager. Vanuit één methodiek, met of zonder maatregel
 • Wijkteams hebben een centrale rol in de hulpverlening; we werken intensief met ze samen
 • We zorgen dat gezinnen actief meewerken aan verbetering. Dit is verweven in de methodiek en de organisatie
 • Alles wat we doen, draagt bij aan het belang van het gezin en de veiligheid van het kind
 • We hanteren geen wachttijden voor een veiligheidscheck (ARIJ)
 • We maken heldere afspraken over taken en regie met alle netwerkpartners
 • Gezinnen, gemeenten en netwerkpartners zijn tevreden