• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Zo word je klant

Als het ouders niet lukt om te zorgen voor een veilige ontwikkeling van hun kinderen, dan is de inzet van Jeugd Veilig Verder nodig. Je kunt niet rechtstreeks klant bij ons worden. Je wordt altijd via een andere organisatie bij ons aangemeld. Wij komen in actie als anderen, zoals een wijkteam, ons dat vragen. Omdat zij zich zorgen maken over de veiligheid van kinderen en het wijkteam zelf niet of niet snel genoeg deze veiligheid kan bereiken.

Soorten aanmeldingen

  • Je kind heeft problemen of voelt zich niet veilig en belt met de Kindertelefoon (0800 0432), Veilig Thuis (0800 2000) of neemt contact op met het wijkteam. Je kunt ook zelf terecht bij het wijkteam bij jou in de buurt of bellen met Veilig Thuis. Het wijkteam of Veilig Thuis kan verwijzen naar Jeugd Veilig Verder. Je krijgt dan te maken met een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder.
  • Iemand maakt zich zorgen over je kinderen. Bijvoorbeeld een leraar van school, een buurvrouw of de huisarts. Zij kunnen een melding doen bij Veilig Thuis of bij een wijkteam in je gemeente. Als het nodig is, geven zij de melding door aan Jeugd Veilig Verder. Jij of je kind kunnen dat zelf ook doen als jullie je zorgen maken over de veiligheid binnen het gezin. Als het nodig is, meldt Veilig Thuis of het wijkteam je gezin aan bij Jeugd Veilig Verder.
  • De kinderrechter vindt dat je kind(eren) onder toezicht moet(en) worden gesteld. Bij een ondertoezichtstelling kan (kunnen) je kind(eren) (tijdelijk) uit huis geplaatst worden. Of het gezag wordt verplaatst naar een voogd.
  • Een van je kinderen is in aanraking geweest met politie of justitie vanwege het plegen van een strafbaar feit. De kinderrechter kan in dat geval een ‘jeugdreclasseringsmaatregel’ opleggen. De kinderrechter vraagt vervolgens aan Jeugd Veilig Verder om deze maatregel uit te voeren en je gezin te begeleiden.

Zo snel mogelijk de juiste hulp
Jeugd Veilig Verder gaat direct aan de slag met het hele gezin om de kinderen zo snel mogelijk de juiste hulp te bieden. Zo kunnen kinderen nu en in de toekomst veilig opgroeien. Veilig opgroeien kunnen we niet los zien van de omgeving. Daarom richten we ons op het hele gezin. We benutten en stimuleren het talent van het gezin en hun netwerk. Wij zorgen ervoor dat de juiste stappen worden gezet om deze bedreigingen van de veiligheid van jeugd weg te nemen.

Meer info

Volg ons ook op Social Media