• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Zo werken we

Gezinsmanager
Nadat je kind is aangemeld bij Jeugd Veilig Verder, krijgt je gezin een gezinsmanager. Iemand die samen met jou en je gezin een gezinsplan maakt om een veilige thuissituatie te creëren. Wij werken volgens het principe één gezin, één plan, één gezinsmanager. De gezinsmanager is een medewerker van Jeugd Veilig Verder.

De gezinsmanager komt bij je thuis om de problemen en zorgen te bespreken. Dat doen we met alle gezinsleden samen. We luisteren naar je verhaal en verzamelen de informatie die je zelf geeft. Ook wordt gekeken hoe kinderen – ondanks dat het niet veilig zou zijn thuis – toch kunnen werken aan talentontwikkeling. Dat kan gaat om sporten, zoals voetbal of dans, maar ook hobby’s als koken, tekenen en andere activiteiten waar een gezin mee te maken heeft. De mogelijkheden zijn eindeloos en allemaal kunnen ze helpen jullie toekomstperspectief te verbeteren. We gaan ervan uit dat je als ouder het beste wilt voor je kind, maar soms weten ouders niet hoe ze dat moeten doen. We helpen je dan om je kind  te begeleiden en negatieve spiralen te doorbreken. We focussen ons niet alleen op veiligheid binnen je gezin, maar net zo goed op de vaardigheden van je kind(eren) om ze te inspireren hun talenten te benutten en zo te bouwen aan een nieuw toekomstperspectief.

Passende hulp
Gezamenlijk maken we  een gezinsplan. Daarin staat welke zorgen er zijn, maar vooral ook wat er wel goed gaat en hoe we samen de zorgen gaan aanpakken. Daarbij staat de veiligheid van de kinderen altijd centraal. Samen bekijken we hoe we je gezin het beste kunnen ondersteunen en welke hulp bij jullie past. Jij als ouder speelt dus een actieve en belangrijke rol. Een goede samenwerking is daarbij heel belangrijk. Als het kan betrekken we daarbij, in overleg, ook familieleden, vrienden, kennissen of andere mensen die dicht bij het gezin staan. Waar nodig schakelen we professionele hulpverleners in. Ook de sociale wijkteams spelen een belangrijke rol. De gezinsmanager kijkt samen met je gezin welke hulp precies nodig is. Jullie bespreken de verschillende hulpvormen en bekijken samen informatie over de organisatie(s) die jullie verder kunnen helpen. Als dat duidelijk is, zorgen wij dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. De gezinsmanager zorgt ervoor dat het plan dat jullie samen hebben gemaakt, wordt uitgevoerd en dat iedereen zijn afspraken nakomt.

Als de hulp is gestart, houdt de gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder in de gaten of de hulpverlening goed verloopt. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat jullie uiteindelijk zonder Jeugd Veilig Verder weer verder kunnen. In het gezinsplan spreken we af wat nodig is om die doelstelling te bereiken.