• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

  Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Wat we doen

Kinderen moeten veilig en gezond op kunnen groeien. Zo kunnen ze hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot zelfverzekerde volwassenen die meedoen in de samenleving en goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit is voor kinderen met een onveilige thuissituatie een grote uitdaging. Daarom hebben Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens uit Eindhoven in het voorjaar van 2016 samen de Coöperatie Jeugd Veilig Verder opgericht. Jeugd Veilig Verder richt zich, samen met sociale wijkteams, op de combinatie van jeugdbescherming en -reclassering, met gerichte inzet op talentontwikkeling. Doel van de samenwerking is ervoor te zorgen dat jeugd vanuit een onveilig situatie zich weer veilig kan voelen. Hoe eerder Jeugd Veilig Verder wordt ingeschakeld, hoe beter. Zo kunnen we voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt en ervoor zorgen dat kinderen een onveilige situatie niet als normaal gaat ervaren of zelfs ongewenst gedrag gaan kopiëren.

Is er acuut gevaar?
De situatie thuis kan plotseling uit de hand lopen. Een kind of anderen in het gezin worden bedreigd in hun veiligheid. Probeer jezelf en je gezin eerst in veiligheid te brengen. Ga naar iemand toe die je vertrouwt. Aarzel niet.

Is er nood? Bel dan 112. Als er sprake is van een spoedeisende situatie, bel je met Veilig Thuis: 0800 2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis te bereiken).

Als problemen niet overgaan?
Ieder gezin heeft weleens problemen, maar bij sommige gezinnen gaan de problemen niet over en vormen ze een bedreiging voor de veiligheid van de kinderen. Er is bijvoorbeeld sprake van fysiek of verbaal geweld, seksueel misbruik, ernstige ruzies of er wordt niet voor de kinderen gezorgd. Jeugd Veilig Verder kan dan helpen. Samen met je gezin en je omgeving zoeken we naar oplossingen. Met als belangrijkste doel het creëren van een veilige thuissituatie, zodat je gezin uiteindelijk zonder Jeugd Veilig Verder weer verder kan. Wij gaan hierbij uit van het talent van het kind, van het gezin en de directe omgeving.

Rechten van jeugd
Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig op te kunnen groeien en zich zo goed te kunnen ontwikkelen. Dat is het belang waar wij voor staan! Daarom hebben kinderen en jongeren recht op:

 1. een ontwikkeling die past bij de leeftijd
 2. goede verzorging
 3. een veilige omgeving
 4. structuur in het leven
 5. respect
 6. geborgenheid en steun van ten minste één volwassene
 7. mensen in de omgeving die ondersteunen en aanmoedigen
 8. onderwijs
 9. opvoeders zonder al te grote problemen waarmee ze kinderen belasten
 10. een gezonde seksuele ontwikkeling