• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Soms vinden ouders het zelf beter als hun kind tijdelijk niet meer bij hen woont. Dit heet een vrijwillige uithuisplaatsing. Daar komt dus geen kinderrechter aan te pas. Voordat een kind ergens anders gaat wonen, is er wel een verwijzing van Jeugd Veilig Verder nodig.

Van gedwongen plaatsing is sprake als de ouders niet instemmen met de uithuisplaatsing en de rechter hiertoe beslist. Ouders kunnen tegen het besluit van de kinderrechter in beroep gaan.