• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Recht op goede hulp

Je hebt recht op privacy, maar ook recht op goede hulp. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je gegevens. We zijn wettelijk verplicht persoonlijke gegevens over jou te verzamelen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. Door onderzoek te doen gaan we na of onze hulp aan jou en anderen goed genoeg werkt. Als er dan iets moet worden verbeterd, doen we dat. Voor die onderzoeken maken we gebruik van je gegevens in het digitale dossier. In de rapporten vermelden we nooit je naam of andere gegevens waarmee je als persoon te herkennen zou zijn.