• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Heb je een klacht?

Onze medewerkers doen elke dag hun uiterste best om gezinnen zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. We vragen je dan altijd éérst het gesprek aan te gaan met de gezinsmanager. Kom je er niet uit? Dan kun je een klacht indienen.

Een cliënt van Jeugdbescherming (dat wil zeggen de jeugdige, ouder, voogd, stiefouder, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder) die het niet eens zijn met onze begeleiding kunnen een klacht indienen. Klachten behandelen we aan de hand van het Klachtenreglement Jeugd Veilig Verder. Als je ontevreden bent over hoe een medewerker van Jeugd Veilig Verder zich tegenover jou heeft gedragen of als je vindt dat er een fout is gemaakt, dan kun je drie stappen volgen:

1. Gesprek met gezinsmanager
Bespreek je klacht ALTIJD eerst met de gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder en probeer samen een oplossing te vinden.

2. Bemiddelingsgesprek met gezinsmanager en leidinggevende
Als dit niet lukt of als de klacht volgens jou te ernstig is, dan kun je de klacht melden bij de leidinggevende van de gezinsmanager en vragen om een bemiddelingsgesprek. Het bemiddelingsgesprek vindt plaats binnen zes weken na aanvraag. Wil je een bemiddelingsgesprek met de gezinsmanager en zijn/haar leidinggevende, dan kun je dat bij hen aangeven, een e-mail sturen naar klacht@jeugdveiligverder.nl of een brief sturen naar:

Klachten Jeugd Veilig Verder
Postbus 69610, 1060 CR Amsterdam

3. Onafhankelijke klachtencommissie
Als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt, kun je een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugd Veilig Verder. Hiervoor kun je het klachtenformulier digitaal invullen of het formulier printen, invullen en opsturen naar:

Klachtencommissie Jeugd Veilig Verder
Postbus 69610, 1060 CR Amsterdam
klachtencommissie@jeugdveiligverder.nl

Niet tevreden met de uitspraak?
Als je het niet eens bent met de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie of met de reactie die het bestuur van Jeugd Veilig Verder hierop geeft, kun je contact opnemen met de gemeentelijke of – wanneer uw gemeente deze niet heeft – de nationale ombudsman. De ombudsman kan je klacht opnieuw bekijken en eventueel een onderzoek instellen.

Nationale Ombudsman – 0800 33 55 555 (gratis)