• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Je kind is onder toezicht gesteld

Als er grote zorgen zijn over de veiligheid van je kind(eren), dan kan de kinderrechter op advies van de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling uitspreken. Jeugd Veilig Verder werkt dan samen met het hele gezin aan een veilige thuissituatie. De ondertoezichtstelling is bedoeld om ervoor te zorgen dat je kind veilig kan opgroeien.

Nadat de rechter de ondertoezichtstelling heeft uitgesproken, komt een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder thuis met je gezin praten. Daarna kunnen jullie samen gaan werken aan oplossingen voor de problemen. Samen met jullie gezin maakt de gezinsmanager één plan waarin de veilige ontwikkeling van de kinderen centraal staat: het gezinsplan. Dat plan is eigendom van het gezin. Door de eigen kracht van je gezin en het sociale netwerk te benutten, zorgen we er uiteindelijk voor dat jullie zelf verder kunnen. De gezinsmanager wordt tijdens de ondertoezichtstelling betrokken bij de opvoeding van en alle belangrijke beslissingen over het kind. Je houdt wel zelf het gezag en blijft verantwoordelijk voor je zoon of dochter. Belangrijke beslissingen over je kind neem je samen met je gezinsmanager. De gezinsmanager kijkt en denkt met je mee. Bij belangrijke beslissingen overlegt de gezinsmanager ook altijd met zijn of haar team, leidinggevende en een gedragsdeskundige.

De kinderrechter legt de ondertoezichtstelling op voor maximaal een jaar. Tegen het einde van dat jaar bekijken we of het nodig is om de ondertoezichtstelling te verlengen. De ondertoezichtstelling stopt altijd wanneer je kind achttien jaar wordt.