• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Jouw privacy

De medewerkers van Jeugd Veilig Verder gaan zeer zorgvuldig om met je gegevens. Dat is belangrijk vanwege je recht op privacy, maar ook vanwege je recht op goede hulp.

Jeugd Veilig Verder bewaart gegevens van je kind en je gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van je kind(eren) en de overige gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom je klant bij ons bent, wat wij samen hebben afgesproken, welke hulp je wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe je gezin eruitziet, daarbij kunnen gegevens over ouders en kinderen zijn opgenomen, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.