• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Je kind heeft een voogd

Elk kind heeft recht op een volwassene die beslissingen neemt en die verantwoordelijkheid neemt voor de verzorging en opvoeding. Iemand die ervoor zorgt dat het kind een thuis heeft, naar school gaat en de medische zorg krijgt die het nodig heeft. Soms kun je als ouder dit gezag niet meer dragen. Dan benoemt de kinderrechter een voogd. De voogd kan iemand zijn uit de directe omgeving van je kind. Bijvoorbeeld een oom, tante of oma. Ook een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder kan de voogdij uitvoeren.

In de volgende situaties kan de kinderrechter een voogd benoemen:

  • Als de ouder wel wil, maar is niet bij machte is het gezag uit te oefenen;
  • Als de ouder de minderjarige bewust ernstige schade heeft aangedaan;
  • Bij een langdurig verblijf van de ouder in het buitenland;
  • Bij een langdurige opname van de ouder in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • Als de ouder spoorloos is;
  • Na overlijden van de ouder met gezag;
  • Als de ouder onder curatele staat;
  • Als de moeder bij de geboorte van haar baby minderjarig is.