• ‘Als ouder wil je graag het beste voor je kind. Soms zit je in een situatie, waarin het lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er om samen met jou te zorgen dat je kind thuis een veilige basis heeft en de kans krijgt om talenten te ontwikkelen.’

    Shanijda Willems, senior gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Informatie delen

Het kan nodig zijn om informatie met anderen te delen. Alleen de informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat je kinderen en je gezin de juiste en noodzakelijke hulp krijgen, kan worden gedeeld met andere instanties en professionals die rechtstreeks betrokken zijn bij de hulpverlening aan het kind. In de meeste gevallen vragen we eerst toestemming aan jou en je gezin. Meestal krijgen we die toestemming ook. We praten met in plaats van over jou en je gezin, zodat je weet wat we uitwisselen. Als het nodig is om in het belang van het kind informatie te delen, kunnen we dit ook doen zonder toestemming. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het doorgeven van gegevens aan de Raad voor de Kinderbescherming, zodat zij hun onderzoek goed kunnen doen;
  • het doorgeven van gegevens aan andere professionals of organisaties, zodat zij hun werk goed kunnen doen en de juiste hulp kunnen bieden om het kind te beschermen.

Als we gegevens moeten delen met andere professionals of organisaties, meldt Jeugd Veilig Verder de kinderen aan bij een lokale variant van de Verwijsindex. Hulpverleners vinden elkaar hier snel en kunnen met elkaar de hulp afstemmen. Deze Verwijsindex is een goed beveiligde internettoepassing. Alleen het BSN wordt gedeeld. Andere privacygevoelige informatie wordt niet in het systeem opgenomen.