Visie en missie

Missie
Het is onze missie ervoor te zorgen dat kwetsbare jeugd, van 0 – 27 jaar, veilig en gezond kan opgroeien en talenten kan ontwikkelen. Zo kunnen jongeren zelfstandige volwassenen worden die meedoen in de samenleving en in hun eigen onderhoud voorzien. Onze naam vat deze missie in drie woorden samen: Jeugd Veilig Verder!

Visie
We willen doorbreken dat generaties problemen als vanzelfsprekend doorgeven aan volgende generaties, want alleen dan kan de jeugd van vandaag zijn eigen kinderen veilig en gezond opvoeden. We stimuleren daarom talentontwikkeling en werken binnen alle trajecten aan verbetering van het ontwikkelingsperspectief. Want iedereen heeft talent! Dit talent onderkennen, er inspiratie uit halen en ermee aan de slag gaan, geeft nieuwe positieven energie waarmee je bouwt aan een veilig en zelfstandig bestaan. Dat maakt investeren in talentontwikkeling zo belangrijk. Blijvende veiligheid realiseren we samen met de gezinnen, hun netwerk, gemeenten, de sociale wijkteams, netwerk(zorg)-partners en onderwijsinstellingen. We investeren daarom in een intensieve samenwerking.