Kwaliteit

In Nederland mogen alleen gecertificeerde instellingen (GI) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uitvoeren. Kwaliteit is hierbij essentieel. Met het behalen van de voorlopige certificering op 5 juli 2016 heeft de coöperatie Jeugd Veilig Verder een belangrijke eerste stap gezet in haar ambitie om blijvende veiligheid te realiseren voor jeugd. De overheid heeft voorlopige certificering in het leven geroepen om nieuwe partijen met een nieuwe aanpak een kans te bieden.

Certificering
Voor de voorlopige certificering vond een intensieve audit plaats, die we succesvol hebben doorlopen. In de praktijk zetten we nu de stap naar definitieve certificering. Want hoe mooi het concept ook is, en hoe rijk de ervaring en resultaten van de leden in de coöperatie ook zijn, we moeten een aantal stappen doorlopen om te laten zien dat onze aanpak in de praktijk resultaat oplevert. Terecht, want het gaat om veiligheid van kinderen. Om de kwaliteit te toetsen en verbetering aan te brengen, voeren onze medewerkers ieder jaar bij alle basisteams interne audits uit en werken we met competentie- en talentmanagement.

Monitoring
Kwaliteit leveren, betekent ook juist en tijdig informeren. Daarom leveren we onze opdrachtgevers ieder kwartaal een monitorrapportage met daarin kwalitatieve data, kwesties en kwantitatieve data. Daarnaast voeren we kwartaalgesprekken. Met gemeenten voeren we continu overleg, zowel op bestuurs- en beleidsniveau als op operationeel niveau, om te bespreken op welke wijze we samenwerking kunnen ontwikkelen.