Klantenparticipatie

Klanten zijn onze belangrijkste partner. De mening en ideeën van gezinnen zijn dan ook zeer waardevol voor Jeugd Veilig Verder. Deze helpen ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. We hebben daarom een klantenraad, klantpanels en houden klanttevredenheidsonderzoeken.

Met onze klanten gaan we steeds weer op zoek naar manieren om nog beter samen te werken en de hulp te verbeteren. Daarom zijn we in april 2016 begonnen met het opzetten van een klantenraad. Deze klantenraad bestaat uit klanten en ex-klanten van andere jeugdbeschermingsinstellingen: jongeren, ouders en verzorgers die uit eigen ervaring mee kunnen praten over onze aanpak. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur van Jeugd Veilig Verder en geeft advies over wat al goed werkt en over wat er beter kan. Naar verwachting gaat de klantenraad (i.o.) in de loop van 2017 formeel van start.