Klantbelofte

‘Jeugd veilig verder!’ is onze klantbelofte. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien. Dit maken we waar door alle aspecten en omstandigheden in het dagelijks leven die van invloed zijn op de veiligheid van jeugd mee te nemen in onze aanpak. Dat uit zich onder andere in de volgende uitgangspunten:

 • Wij gaan ervan uit dat elke ouder het beste wil voor zijn/haar kind.
 • We gaan uit van het talent van het kind, gezin en hun netwerk en bieden hen inspiratie.
 • We praten sámen met het kind en de ouders.
 • We pakken oorzaken aan en waken voor symptoombestrijding.
 • We werken volgens de aanpak één gezin, één plan en één gezinsmanager. Vanuit één methodiek, met of zonder maatregel.
 • We werken intensief samen met sociale wijkteams. Zij hebben een centrale rol in de hulpverlening.
 • We zetten klanten zelf in beweging. Dit is verweven in de methodiek en de organisatie.
 • Alles wat we doen, draagt bij aan het belang van de klant.
 • We hanteren geen wachttijden voor een veiligheidscheck (ARIJ).
 • We maken heldere afspraken over taken en regie met alle netwerkpartners.
 • Gezinnen, gemeenten en netwerkpartners zijn tevreden.