De ambitie van Jeugd Veilig Verder

Resultaat behalen, dat is wat Jeugd Veilig Verder drijft. We werken dan ook op basis van resultaatafspraken, zo sterk is ons vertrouwen in onze werkwijze. Onze ambities:

  • Gezinnen en kinderen komen snel bij passende zorg terecht; we zorgen voor een soepel lopende netwerksamenwerking.
  • Door onze aanpak besteden medewerkers meer directe tijd aan gezinnen, zij reflecteren en leren hun werk te verbeteren.
  • De doorlooptijd van jeugdbescherming loopt substantieel terug.
  • We motiveren gezinnen mee te werken zonder justitiële maatregel. Dit betreft het merendeel van onze gezinnen.
  • Wij realiseren de komende vier jaar een sterke daling van het aantal onder toezicht stellingen (OTS) en machtiging uithuisplaatsing (MUHP): de duur van een OTS is na vier jaar Coöperatie Jeugd Veilig Verder in 60% van de gevallen niet langer dan één jaar.
  • De duur van een traject zonder justitiële maatregel kan ook één jaar duren, maar doordat gezinnen gemotiveerd werken aan hun eigen problematiek, hun eigen talent en die van familie en/of buurt benutten is de aanpak effectiever en duurzamer.
  • Door de invoering van onze aanpak nemen de verwijzingen naar gespecialiseerde zorg af. Dit wordt nog versterkt door de samenwerking met de sociale wijkteams.