Onze reactie op artikel Eindhovens Dagblad

In het Eindhovens Dagblad van 22 maart jongstleden staat dat onze organisatie twee kinderen onterecht uit huis heeft geplaatst. De rechter heeft hierover in januari uitspraak gedaan. We betreuren dat het gezin zich in de steek gelaten voelt door ons en realiseren dat een uithuisplaatsing traumatisch is voor zowel ouders als kinderen. Wij hopen dat met de huidige hulpverlening in het gezin de kinderen in de toekomst veilig kunnen opgroeien.

Jeugd Veilig Verder wil dat kinderen zoveel mogelijk veilig thuis kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Meestal kunnen ouders daar zelf voor zorgen, maar soms lukt dat even niet. Wij worden bij gezinnen betrokken waar er zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen. Samen met de ouders kijken we wat er nodig is om de veiligheid terug te brengen. Ook kijken we welke hulp ingezet moet worden, voor kinderen én ouders.