Met een naam waarin de missie duidelijk doorklinkt, kent Zuidoost Brabant sinds dit jaar een nieuwe gecertificeerde instelling op het gebied van preventieve jeugdbescherming, justitiële jeugdbescherming en jeugdreclassering: Jeugd Veilig Verder. Met een nieuwe, methodische aanpak gaat Jeugd Veilig Verder voor blijvende veiligheid voor kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar.

Nieuw maar niet onervaren

Jeugd Veilig Verder is in mei 2016 opgericht als coöperatie en kent vooralsnog twee leden: Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens; een welzijnsorganisatie voor Eindhoven en omgeving. Hans de Bruijn, samen met Irma Stroet het directieteam van Jeugd Veilig Verder, over de nieuwe organisatie en werkwijze; ‘Jeugdbescherming Regio Amsterdam hanteert al een aantal jaren een succesvolle aanpak op het gebied van jeugdbescherming en -reclassering. Lumens heeft juist veel kennis en ervaring als het gaat om het verbeteren van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van mensen. Samen vinden we elkaar in een aanpak die bestaat uit twee pijlers; het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid voor kinderen en talentontwikkeling op basis van Inspireren – Leren – Werken. Aan de gesprekken die we voeren met gemeenten, merken we dat er veel behoefte is deze aanpak.’

Jeugd en jongeren centraal

Jeugd Veilig Verder is er voor kinderen, jeugd en jongeren van 0 tot 27 jaar en werkt altijd met het hele gezin in nauwe samenwerking met de lokale teams, het eigen netwerk en vanuit de basis: één gezin, één plan, één gezinsmanager en één tarief….ongeacht de opdracht.

Partner voor professionals in lokale wijkteams

Hans de Bruijn over de toegevoegde waarde van Jeugd Veilig Verder voor lokale wijkteams; ‘als organisatie ontzorgen wij professionals in lokale wijkteams. Zij werken vaak vanuit een brede rol, wij bieden aanvullende intensieve begeleiding op de momenten dat dit nodig is. Bovendien begeleiden wij het complete traject, van ondersteuning in de preventieve fase tot begeleiding tijdens een jeugdbeschermings- of reclasseringstraject en nazorg. Dit betekent dat zowel de professional als het gezin waarmee wordt samengewerkt, één vast gezicht zien. Dat werkt prettig. Daarnaast ondersteunen we professionals met onze specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van vechtscheidingen, het doen van een goede veiligheidscheck of het terugdringen van schoolverzuim.’

Talent heeft de toekomst

Naast de bewezen effectieve aanpak op het gebied van veiligheid, gaat Jeugd Veilig Verder binnen gezinnen ook aan de slag met het bieden van toekomstperspectief door middel van talentontwikkeling. Irma Stroet: ‘iedereen heeft talenten, wij kijken samen met een gezin hoe die talenten ingezet kunnen worden voor de toekomst van het gezin in zijn geheel en van de kinderen specifiek, dat gaat van het meedoen aan een sport tot het opstapje van vrijwilligerswerk naar mogelijk een betaalde baan.’

Groei door het delen van kennis

Gecertificeerde instelling Jeugd Veilig Verder is een open en innovatieve organisatie waar kennis delen de basis vormt voor de uitvoer van de missie ‘ieder kind blijvend veilig’. Irma Stroet: ‘onze ervaringen en bereikte resultaten delen we graag met anderen, bijvoorbeeld via de (sociale) media. We zetten onze deur letterlijk open met als belangrijkste doel; kinderen veilig op te laten groeien. Jeugd Veilig Verder heeft als voordeel dat zij profiteert van de kennis en ervaring van de moederorganisaties, hierdoor ligt er een solide basis. Tegelijkertijd is er door de kleine omvang veel ruimte voor innovaties’.

Per 1 juli 2017 start Jeugd Veilig Verder ook in Gelderland Centraal.

Meer weten?

Meer weten over de aanpak van Jeugd Veilig Verder? Kijk dan op www.jeugdveiligverder.nl of neem dan contact op met Hans de Bruijn (h.de.bruijn@jeugdveiligverder.nl) of Irma Stroet (i.stroet@jeugdveiligverder.nl) of bel 088-5111222.