Minder kinderen uit huis geplaatst

ARIJ Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming

Lokaal wordt beter samengewerkt EINDHOVEN/HELMOND

Steeds minder Brabantse kinderen worden gedwongen uit huis geplaatst. Volgens Jeugdbescherming Brabant komt dat omdat er lokaal beter wordt samengewerkt.

HUB DOHMEN H.DOHMEN@ED.NL

Minder kinderen in de specialistische en dure jeugdzorg en zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen gedwongen uit huis werden geplaatst. Dat waren enkele belangrijke doelen achter de overheveling van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten begin 2015. Met zorgteams dichter bij gezinnen kon eerder worden ingegrepen, was de gedachte.

Informatie van Bureau Jeugdzorg, dat sinds deze week Jeugdbescherming Brabant heet, wijst erop dat dit nu zijn uitwerking krijgt in de cijfers. Sinds januari 2015 is het aantal uithuisplaatsingen in Noord-Brabant met maar liefst een kwart afgenomen tot 957 kinderen.

Specifieke cijfers over Zuidoost-Brabant heeft Jeugdbescherming Brabant niet paraat. Maar uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in de eerste zes maanden van dit jaar de zogeheten zorgregio Zuidoost-Brabant een laag percentage jeugdbescherming heeft, waartoe deze gedwongen maatregelen behoren.

Voor een uithuisplaatsing is een uitspraak van een rechter nodig, na advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Bureau Jeugdzorg was voorheen de (enige) aangewezen instantie om de maatregel uit te voeren. Dat verandert vanaf januari. Dan kan er in deze regio niet uit één, maar uit vier gespecialiseerde instellingen worden gekozen voor de uitvoering van maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hoewel de rechter de beslissing neemt, moeten de gemeenten het werk betalen. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben daartoe een budget van pakweg acht miljoen euro.

Naast Jeugdbescherming Brabant kan vanaf januari ook gekozen worden voor Jeugd Veilig Thuis (een samenwerkingsverband van de Lumens-groep in Eindhoven en Jeugdbescherming Amsterdam), de William Schrikker Groep en het Leger des Heils.

17 van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de afgelopen tijd al ingestemd met de nieuwe aanpak. Gemert-Bakel, Cranendonck, Nuenen en Son en Breugel nemen vandaag een beslissing.

Bron: Eindhovens Dagblad