Karin Kelder nieuwe directeur Jeugd Veilig Verder

Karin Kelder wordt directeur bij Coöperatie Jeugd Veilig Verder. Zij vult hiermee de positie die per 1 januari jl. vrij kwam na het vertrek van Hans de Bruijn. Karin wordt een van de twee directeuren van Jeugd Veilig Verder en vormt samen met Irma Stroet de directie. Een belangrijk aandachtsgebied voor Karin zal het uitbouwen van ILW binnen de aanpak van Jeugd Veilig Verder zijn. Irma Stroet is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en samen zullen zij de komende tijd de taken verder verdelen. De benoeming van Karin zal in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Jeugd Veilig Verder geformaliseerd worden.

Talentontwikkeling

Onze gezinsmanagers hebben veel aandacht voor de krachten in een gezin. Wat gaat er wél goed? En hoe kunnen we deze talenten en vaardigheden ontwikkelen en inzetten om de gezinssituatie te verbeteren?

Karin ziet het als haar persoonlijke uitdaging om talentontwikkeling een nog stevigere positie te geven binnen het methodisch werken van onze gezinsmanagers. Ze heeft daarin afgelopen jaren ervaring opgebouwd, als adviseur en ondersteuning op het gebied van talentmanagement in diverse organisaties.

Karin Kelder nieuwe directeur Jeugd Veilig Verder