Definitieve certificering jb/jr 2.0 behaald

Jeugd Veilig Verder heeft het certificaat jb/jr 2.0 behaald. Dat liet het Keurmerkinstituut ons gisteren weten. Sinds de oprichting  in mei 2016 handelde Jeugd Veilig Verder onder een voorlopig certificaat. Met een positieve toetsing door het auditteam is dat in een advies van dit team aan het Keurmerkinstituut nu omgezet naar een definitief certificaat.

Normenkader
Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeenten met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor o.a. jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Jeugdwet die daar in 2015 uit voortvloeide eist dat een instelling die jeugdbescherming en jeugdreclassering wil uitvoeren gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan een gecertificeerde instelling moet voldoen zijn geformuleerd in ‘het Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr)’. Dit normenkader is ontwikkeld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met het werkveld en de VNG. De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is daar eigenaar van. In januari van 2017 werd versie 2.0 van het jb/jr certificatieschema gepubliceerd.

Compliment
De definitieve certificering door het Keurmerkinstituut is niet alleen verplicht, we zien het bij Jeugd Veilig Verder ook als een enorm compliment. De regels waaraan voldaan moet worden zijn bijzonder streng en complex. We zijn blij definitieve erkenning te krijgen voor de manier waarop Jeugd Veilig Verder deze toch op geheel eigen wijze in haar werkwijze heeft weten te verpakken, met veel oog voor veiligheid, waardewerk en talentontwikkeling.

Jeugd Veilig Verder is de eerste nieuwe jeugdbeschermingsorganisatie sinds de invoering van de Jeugdwet, maar ook de eerste nieuwe organisatie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in pakweg 140 jaar.

Certificering jb/jr 2.0 behaald