jeugd veilig verder en corona

CORONAVIRUS: DEZE MAATREGELEN NEEMT JEUGD VEILIG VERDER

Gisteren zijn in Nederland de regels aangescherpt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook Jeugd Veilig Verder houdt rekening met de adviezen van het kabinet om te voorkomen dat we ziek worden of bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.

Jeugd Veilig Verder vindt dat contact tussen kinderen en het eigen netwerk zoveel mogelijk door moet gaan. Per gezin bekijken we daarom hoe we het contact met het netwerk, de gezinsmanager en de hulpaanbieder kunnen (blijven) regelen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de behoefte om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en blijven voor onze gezinnen. 

We willen ons werk graag zoveel mogelijk blijven voortzetten. Maar de manier waarop is tijdelijk anders.

Onze maatregelen tot 6 april

  1. We houden zoveel mogelijk contact via telefoon of digitale middelen, zoals internet.
  2. Als er een doorslaggevende reden is voor fysiek contact, maken we een inschatting op veiligheid van het contact tussen gezinsmanager, het gezin en de zorgaanbieder. Het gaat hierbij ook om het veilig vormgeven van contact met de minste besmettingsrisico’s. 
  3. Als het voor de veiligheid in het gezin absoluut noodzakelijk is, kan fysiek contact vormgegeven worden, maar dan ‘op maat’ en alleen als is geconstateerd dat er van beide kanten geen gezondheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten of koorts) zijn, zoals vermeld door het RIVM.

Deze maatregelen gelden voor:

  • Gesprekken met gezinnen of gezinsleden – die op kantoor plaatsvinden 
  • Huisbezoeken aan gezinnen
  • Gesprekken met gezinnen en met medewerkers van andere instanties.

Bereikbaarheid
We blijven goed bereikbaar voor al onze gezinnen via de eigen gezinsmanager, ons centrale nummer 088 – 5 111 222 of via spoedvraag@jeugdveiligverder.nl

Tot slot
We volgen het coronanieuws op de voet. Mocht het nodig zijn om de maatregelen weer aan te passen, dan vermelden wij het op deze webpagina.

Op de website van het RIVM staat meest actuele informatie over het coronavirus.

Laatste update: 25-3-2020