Netwerkpartners

Om ieder kind veilig te laten opgroeien en om resultaten te boeken met de gezinnen, werkt Jeugd Veilig Verder intensief samen met een groot aantal netwerkpartners. Dat gebeurt zowel in de dagelijkse praktijk van de gezinsmanagers als op het niveau van management en directie. Het gaat om partners op het gebied van jeugdzorg, Veilig Thuis, GGZ, (L)VB en ook werken we samen met huisartsen, wijkteams, woningcorporaties, onderwijs- en vrijwilligersorganisaties.

Samen met al deze partners begeleiden we gezinnen die niet willen en/of niet kunnen meewerken aan de noodzakelijke verbetering van de veiligheid van hun kinderen. Wanneer dat nodig is, werkt Jeugd Veilig Verder (als onderdeel van Jeugdbescherming Amsterdam gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering) daarbij nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming, politie en justitie. We streven ernaar met onze partners werkprocessen in de keten te vereenvoudigen en onnodige schakels weg te nemen om gezinnen zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden, zodat ze weer op eigen kracht verder kunnen.

Onderdeel van Jeugdbescherming Amsterdam
Jeugd Veilig Verder is onderdeel van Jeugdbescherming Amsterdam, één van de grootste jeugdbeschermingsorganisaties van Nederland. We beschikken zodoende ook over de expertise van onze moederorganisatie. We geloven in krachtenbundeling. Daarom staan we open voor toetreding van nieuwe partners voor een nog sterker verbond voor de veiligheid en talentontwikkeling van jeugd. Partners die onze visie delen en mee willen werken aan blijvende veiligheid. Daarbij horen ook onze klanten die we nadrukkelijk als partner een plek geven. Opdrachtgevers zien ons dan ook als een betrouwbare, eerlijke en alerte partner.

Meer info