• ‘Als gecertificeerde instelling ontwikkelen we graag samen met gemeenten en collega netwerkpartners effectieve en efficiënte (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering opdat kinderen veilig kunnen opgroeien.’

    John Hersbach, strategisch adviseur Jeugd Veilig Verder

  • Jeugd Veilig Verder talentontwikkeling

Netwerkpartners

Om ieder kind veilig te laten opgroeien en om resultaten te boeken met de gezinnen, werkt Jeugd Veilig Verder intensief samen met een groot aantal netwerkpartners. Dat gebeurt zowel in de dagelijkse praktijk van de gezinsmanagers als op het niveau van management en directie. Het gaat om partners op het gebied van jeugdzorg, Veilig Thuis, GGZ, (L)VB en ook werken we samen met huisartsen, wijkteams, woningcorporaties, onderwijs- en vrijwilligersorganisaties.

Samen met al deze partners begeleiden we gezinnen die niet willen en/of niet kunnen meewerken aan de noodzakelijke verbetering van de veiligheid van hun kinderen. Wanneer dat nodig is, werkt Jeugd Veilig Verder (als gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering) daarbij nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming, politie en justitie. We streven ernaar met onze partners werkprocessen in de keten te vereenvoudigen en onnodige schakels weg te nemen om gezinnen zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden, zodat ze weer op eigen kracht verder kunnen.

Leden van de coöperatie
Jeugd Veilig Verder is een coöperatie, waardoor de samenwerking tussen de leden is geborgd. Zo verbinden we ook de expertises van de leden van de coöperatie op een duurzame wijze. We geloven in krachtenbundeling. Daarom staan we open voor toetreding van nieuwe partners voor een nog sterker verbond voor de veiligheid en talentontwikkeling van jeugd. Partners die onze visie delen en mee willen werken aan blijvende veiligheid. Daarbij horen ook onze klanten die we nadrukkelijk als partner een plek geven. Opdrachtgevers zien ons dan ook als een betrouwbare, eerlijke en alerte partner.

Meer info

Weten wat Jeugd Veilig Verder voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met strategisch adviseur John Hersbach.

Bel 06 – 53 21 51 96

Volg ons ook op Social Media