Met het héle gezin

Kinderen zijn – zoals iedereen – onderdeel van hun omgeving. Veilig opgroeien kunnen we niet los zien van deze omgeving. Gezinnen waarin kinderen niet veilig opgroeien hebben vaak te maken met een ingewikkeld geheel van problemen op meerdere gebieden. Met ouders die (nog) niet in staat zijn om hun kinderen veilig op te voeden. Daarom richt Jeugd Veilig Verder zich op het héle gezin. We benutten en stimuleren het talent van het gezin én het netwerk.

We werken met gezinnen met én zonder een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Bij voorkeur en indien mogelijk begeleiden we gezinnen vanuit een vrijwillige keuze (‘drang’), gericht op voorkomen van een bedreiging voor de veiligheid van het kind. Maar als een veiligheidscheck uitwijst dat dit nodig is, begeleiden we de gezinnen op basis van dwang.

Gezinsmanager
Coöperatie Jeugd Veilig Verder werkt met één gezinsmanager die samen met het hele gezin de problemen aanpakt. De gezinsmanager voert zowel de preventieve jeugdbescherming als de justitiële jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. In overleg nemen onze gezinsmanagers deel aan het casuïstiekoverleg van de sociale wijkteams. Zo wordt de expertise van Jeugd Veilig Verder in een vroeg stadium benut.

Door onze werkwijze is het minder vaak nodig om over te gaan op een traject van justitiële jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarnaast wordt Jeugd Veilig Verder als dat nodig is op het juiste moment, en met een warme overdracht ingeschakeld. We nemen alle beslissingen in samenspraak met de sociale wijkteams, ook bij de uitvoering van justitiële maatregelen, en hebben tijdens het gehele begeleidingstraject overleg.

Meer info

Een gezin aanmelden of advies inwinnen?

Bel 088-51 112 22

Volg ons ook op Social Media