• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

    Anoek Janssen, Jeugd Veilig Verder

  • Jeugd Veilig Verder talentontwikkeling

Heb je een klacht?

Jeugd Veilig Verder is onderdeel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. We werken met een enthousiast team aan onze missie: elk kind veilig verder. Maar ook bij ons gaat er wel eens iets mis. Omdat we graag van onze fouten leren vinden we het belangrijk dat je dit bij ons meldt.

Ben je ontevreden over Jeugd Veilig Verder? Wil je een klacht indienen over de manier waarop wij werken of over hoe een medewerker van Jeugd Veilig Verder zich tegenover je heeft gedragen? Vind je dat er een fout is gemaakt? Dan zijn er drie stappen die je kunt zetten. Volg de stappen altijd in deze volgorde.

Lees ook het Klachtenreglement Jeugd Veilig Verder en ons document met omgangsvormen.

Vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot) ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hij of zij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Jeugd Veilig Verder. Vertrouwenspersonen zijn niet in dienst bij Jeugd Veilig Verder.

Je kunt voor de onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht bij Jeugdstem. Jeugdstem is er voor jou: laat je horen

Meer info

Klachtformulier

Een klacht bespreekt u eerst met uw gezinsmanager en diens leidinggevende. Bent u niet tevreden over dat gesprek, kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Dat kunt u doen met dit klachtenformulier.

Privacy en rechten

De medewerkers van Jeugd Veilig Verder gaan zorgvuldig om met uw privacy gegevens. Dat is belangrijk vanwege uw recht op privacy, maar ook vanwege uw recht op goede hulp. Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens leest u in ons privacyreglement.

Stap 1: Praat eerst met de gezinsmanager

1. Gesprek met de gezinsmanager
De eerste stap is altijd een gesprek met de gezinsmanager. De gezinsmanager zal proberen of hij de klacht kan oplossen. Meestal komt de gezinsmanager er samen met het gezin uit.

Stap 2: Een gesprek met de teammanager

2. Bemiddelingsgesprek met de gezinsmanager en teammanager
Als dit niet lukt of als de klacht volgens jou te ernstig is, dan kun je de klacht indienen bij de leidinggevende van je gezinsmanager en vragen om een gesprek.

Om een gesprek met je gezinsmanager en zijn/haar leidinggevende aan te vragen kun je een e-mail sturen naar klacht@jeugdveiligverder.nl of een brief sturen naar:

Klachten Jeugd Veilig Verder
Postbus 69610
1060 CR Amsterdam

Stap 3: Een officiële klacht indienen

3. Onafhankelijke klachtencommissie
Als ook dit niet tot een oplossing leidt, kun je een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugd Veilig Verder. Hiervoor kun je het klachtenformulier digitaal invullen of het formulier printen, invullen en opsturen naar:

Klachtencommissie Jeugd Veilig Verder
Postbus 69610,
1060 CR Amsterdam

klachtencommissie@jeugdveiligverder.nl

Niet tevreden?
Ben je het niet eens met de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie of met de reactie van Jeugd Veilig Verder hierop? Dan kun je contact opnemen met de gemeentelijke of – wanneer jouw gemeente deze niet heeft – de nationale ombudsman.

Nationale Ombudsman – 0800 33 55 555 (gratis)