• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

    Anoek Janssen, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Zo word je klant

Je kunt je niet zelf direct bij ons aanmelden: je wordt altijd via een ander bij ons aangemeld. Dat kan op de volgende manieren:

  • Je hebt problemen of je voelt je niet veilig. Je kunt dan bellen met de Kindertelefoon (0800 0432) of Veilig Thuis (0800 2000). Je kunt ook terecht bij het wijkteam bij jou in de buurt. Het wijkteam of Veilig Thuis kan verwijzen naar Jeugd Veilig Verder. Je krijgt dan te maken met een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder.
  • Iemand maakt zich zorgen over jou. Bijvoorbeeld iemand in je gezin, een leraar van school, een buurvrouw of de huisarts. Zij kunnen een melding doen bij Veilig Thuis of bij een wijkteam in je gemeente. Als het nodig is, melden Veilig Thuis of het wijkteam je aan bij Jeugd Veilig Verder.
  • Een van je broers of zussen wordt aangemeld bij Jeugd Veilig Verder. De gezinsmanager praat met iedereen van je gezin, dus ook met jou. We noemen dit gezinsgericht werken.
  • Als er ernstige opvoedproblemen zijn, dan kun je terechtkomen bij de kinderrechter. De kinderrechter kan besluiten om Jeugd Veilig Verder te vragen om jou en het gezin waarin je opgroeit te helpen. De kinderrechter kan besluiten dat je onder toezicht moet worden gesteld. Bij een ondertoezichtstelling kun je (tijdelijk) uit huis worden geplaatst. Of het gezag kan worden verplaatst naar een voogd.
  • Je bent in aanraking gekomen met politie of justitie omdat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Dan heeft de rechter je een ‘jeugdreclasseringsmaatregel’ opgelegd. De kinderrechter vraagt dan aan Jeugd Veilig Verder om jou en je gezin te begeleiden.