• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

    Anoek Janssen, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Heb je een klacht?

Ben je ontevreden over Jeugd Veilig Verder? Heb je een klacht over de manier waarop wij werken of over hoe een medewerker van Jeugd Veilig Verder zich tegenover je heeft gedragen? Vind je dat er een fout is gemaakt? Dan zijn er drie stappen die je kunt zetten. Lees ook het Klachtenreglement Jeugd Veilig Verder.

1. Gesprek met de gezinsmanager
De eerste stap is een gesprek met je gezinsmanager. Deze probeert samen met jou en je ouders je klacht te bespreken en op te lossen.

2. Bemiddelingsgesprek met de gezinsmanager en teammanager
Als dit niet lukt of als de klacht volgens jou te ernstig is, dan kun je de klacht melden bij de leidinggevende van je gezinsmanager en vragen om een gesprek.
Wil je een gesprek met je gezinsmanager en zijn/haar leidinggevende, dan kun je dat bij hen aangeven, een e-mail sturen naar klacht@jeugdveiligverder.nl of een brief sturen naar:
Klachten Jeugd Veilig Verder
Postbus 69610, 1060 CR Amsterdam

3. Onafhankelijke klachtencommissie
Als ook dit niet tot een oplossing leidt, kun je een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugd Veilig Verder. Hiervoor kun je het klachtenformulier digitaal invullen of het formulier printen, invullen en opsturen naar:
Klachtencommissie Jeugd Veilig Verder
Postbus 69610, 1060 CR Amsterdam
klachtencommissie@jeugdveiligverder.nl

Niet tevreden?
Ben je het niet eens met de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie of met de reactie van Jeugd Veilig Verder hierop? Dan kun je contact opnemen met de gemeentelijke of – wanneer jouw gemeente deze niet heeft – de nationale ombudsman.

Nationale Ombudsman – 0800 33 55 555 (gratis)