• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

    Anoek Janssen, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Jouw privacy

De medewerkers van Jeugd Veilig Verder gaan zeer zorgvuldig om met je gegevens. Dat is belangrijk vanwege je recht op privacy, maar ook vanwege je recht op goede hulp.

Jeugd Veilig Verder bewaart gegevens van jou en je gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom jullie klant zijn ons zijn, wat wij samen hebben afgesproken, welke hulp jullie wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe je gezin eruitziet, daarbij kunnen gegevens over ouders en kinderen zijn opgenomen, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.

Gegevens bewaren
Wij zijn verplicht om je gegevens minimaal vijftien jaar te bewaren. Medewerkers van Jeugd Veilig Verder hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat jouw dossier in goede handen is bij ons. Niemand, behalve jij en wij, mag het dossier bekijken.

Meer info

Volg ons ook op Social Media