• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

    Anoek Janssen, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Informatie delen

Het kan nodig zijn om informatie met anderen te delen. Alleen de informatie die andere hulpverleners nodig hebben, kunnen we aan ze geven. In de meeste gevallen vragen we eerst toestemming aan jou en je ouders. Meestal krijgen we die toestemming ook. We willen met in plaats van over jou en het gezin waarin je opgroeit praten. Als het echt nodig is in het belang van jouw veiligheid, kunnen we dit ook doen zonder jouw toestemming. In dit kader meldt Jeugd Veilig Verder je ook aan bij een lokale variant van de Verwijsindex. Alleen je BSN wordt daarin gedeeld. Andere privacygevoelige informatie wordt niet in het systeem opgenomen.

In het kader van onderzoek
Je hebt recht op privacy, maar ook recht op goede hulp. Daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. We zijn wettelijk verplicht persoonlijke gegevens over jou te verzamelen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. Door onderzoek te doen, gaan we na of onze hulp aan jou en anderen goed genoeg werkt. Als er dan iets moet worden verbeterd, doen we dat. Voor die onderzoeken maken we gebruik van jouw gegevens in het digitale dossier. In de rapporten vermelden we nooit je naam of andere gegevens waarmee je als persoon te herkennen zou zijn.

Meer info

Volg ons ook op Social Media