• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

    Anoek Janssen, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Je bent onder toezicht gesteld

Als er grote zorgen zijn over je veiligheid en je ontwikkeling, kan de kinderrechter je onder toezicht stellen. Daarvoor heeft hij eerst gesproken met de Raad voor de Kinderbescherming, met jou en met je ouders. Een ondertoezichtstelling betekent dat jij en je gezin verplicht hulp krijgen van Jeugd Veilig Verder om ervoor te zorgen dat het thuis weer veilig wordt.

Nadat de rechter de ondertoezichtstelling heeft uitgesproken, komt een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder bij je op huisbezoek. Daarna kunnen jullie samen gaan werken aan oplossingen voor de problemen. Samen met jou en de rest van je gezin maakt de gezinsmanager een gezinsplan om de situatie bij jullie thuis te verbeteren. De gezinsmanager wordt tijdens de ondertoezichtstelling betrokken bij jouw opvoeding en bij alle belangrijke beslissingen.

De kinderrechter legt de ondertoezichtstelling op voor maximaal een jaar. Tegen het einde van dat jaar bekijken we of het nodig is om het te verlengen. De ondertoezichtstelling stopt altijd als je achttien jaar wordt.