Jaarverslag 2018

In 2018 was Jeugd Veilig Verder voor het eerst een volledig kalenderjaar operationeel. We hebben weer veel geleerd en mooie resultaten geboekt!

Resultaat betekent voor ons dat er méér kinderen veilig kunnen opgroeien. Wanneer daar jeugdbescherming of jeugdreclassering aan te pas komt heeft dat altijd enorme impact op een gezin. Ons streven is om die impact zo positief mogelijk te laten zijn.

In het Jaarverslag 2017 blikten we terug en vertelden we óns verhaal in een begeleidend magazine. Het Jaarverslag 2018 is  niet óns verhaal, maar het verhaal van een gezin van Jeugd Veilig Verder. Hun klantreis vertelt de ontwikkelingen die zij als gezin bij ons hebben gemaakt. Het is dus een voorbeeld van de positieve impact die we voor gezinnen proberen te creëren.

Meer info

Goed op weg

Goed op weg

Het magazine ‘Goed op weg’ vertelt het verhaal van gezin Gevers-Braambosch. Dit fictieve gezin staat symbool voor de gezinnen van Jeugd Veilig Verder. Hun complexe problematiek is een typisch voorbeeld van de situatie waarin veel van ‘onze’ gezinnen zich bevinden of bevonden. Het magazine bevat verhalen en praktijkvoorbeelden gezien door de ogen van het gezin en hun gezinsmanager. Een visie die we als Jeugd Veilig Verder heel belangrijk vinden!

Het magazine beschrijft de hele periode die Jeugd Veilig Verder betrokken was bij het gezin. Van aanmelding door de wijkteam-medewerker tot borging. Het gaat over de weg die het gezin moest bewandelen, de problemen die zij elk als afzonderlijk gezinslid ervoeren en de oplossingen die zij uiteindelijk, samen met de gezinsmanager en passende hulpverlening konden inzetten. Het gezin kan nu weer verder, zonder hulp van jeugdbescherming. Dát is het resultaat waar we elke dag voor gaan bij Jeugd Veilig Verder.

Graag een Jaarverslag 2018 in de vorm van magazine “Goed op weg’ ontvangen? Stuur je verzoek naar info@jeugdveiligverder.nl en we sturen er een toe!

Het magazine bevat ook een insteekvel met onze resultaten voor 2018. Hieronder zie je ze in de vorm van een afbeelding.

JVV cijfers 2018-1

JVV cijfers 20182-2