• ‘Als gecertificeerde instelling ontwikkelen we graag samen met gemeenten en collega netwerkpartners effectieve en efficiënte (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering opdat kinderen veilig kunnen opgroeien.’

    John Hersbach, strategisch adviseur Jeugd Veilig Verder

Werkwijze

Kinderen moeten veilig en gezond op kunnen groeien. Zo kunnen ze hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot zelfverzekerde volwassenen die goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit is voor kinderen met een onveilige thuissituatie een grote uitdaging.

Daarom hebben Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens uit Eindhoven in het voorjaar van 2016 samen de Coöperatie Jeugd Veilig Verder opgericht. Jeugd Veilig Verder werkt intensief samen met sociale wijkteams. Zij hebben een centrale rol in de hulpverlening. Jeugd Veilig Verder richt zich op de combinatie van jeugdbescherming en -reclassering, met gerichte inzet op talentontwikkeling. Voor een veilig toekomstperspectief.

Meer info

Weten wat Jeugd Veilig Verder voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met strategisch adviseur John Hersbach.

Bel 06 – 53 21 51 96

Volg ons ook op Social Media