• ‘Als gecertificeerde instelling ontwikkelen we graag samen met gemeenten en collega netwerkpartners effectieve en efficiënte (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering opdat kinderen veilig kunnen opgroeien.’

    John Hersbach, strategisch adviseur Jeugd Veilig Verder

Wat betekenen we voor u

Coöperatie Jeugd Veilig Verder is een gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming, jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming, waarbij talentontwikkeling een belangrijke rol speelt. Gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder geven advies over gezinnen aan professionals van uw gemeente. Blijvende veiligheid realiseren we samen met de gezinnen, hun netwerk, gemeenten, de sociale wijkteams, netwerk(zorg)-partners en onderwijsinstellingen. We investeren daarom in een intensieve samenwerking. Iedereen heeft talent. Dit talent onderkennen, er inspiratie uit halen en ermee aan de slag gaan, geeft nieuwe positieven energie waarmee onze klanten bouwen aan een veilig en zelfstandig bestaan. Dat maakt investeren in talentontwikkeling zo belangrijk.

Coöperatie
Jeugd Veilig Verder is een coöperatie die op dit moment twee leden telt: Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens. We verbinden onze expertises op een duurzame wijze, terwijl we de ruimte creëren om nieuwe leden toe te laten voor een nog sterker verbond voor de veiligheid en talentontwikkeling van jeugd. Deze organisatievorm is een innovatie in de wereld van gecertificeerde instellingen.

Intensief samenwerken
Gezinnen kunnen zich niet zelf aanmelden bij Jeugd Veilig Verder. Aanmeldingen vinden plaats door wijkteams of na uitspraak van een rechter. We werken intensief samen met de sociale wijkteams. Zij vervullen een centrale rol in de hulpverlening. Wijkteams hebben een laagdrempelig karakter en staan dicht bij de gezinnen en lokale voorzieningen in de buurt. Wijkteams bieden vooral preventieve hulp om zo kleine problemen klein te houden en zo snel als mogelijk op te lossen. Als de situatie daarom vraagt, kan het wijkteam consultatie vragen aan Jeugd Veilig Verder. Waar nodig zal een gezin dan klant van Jeugd Veilig Verder worden.

Jeugdwet
De inschatting of de situatie thuis weer acceptabel (en veilig) is, vraagt zorgvuldig handelen. De medewerkers van Jeugd Veilig Verder hebben daarom veel overleg met collega’s en nemen belangrijke beslissingen nooit alleen. Bij de beoordeling gaan wij uit van de Jeugdwet en het internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Meer info

Weten wat Jeugd Veilig Verder voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met strategisch adviseur John Hersbach.

Bel 06 – 53 21 51 96

Volg ons ook op Social Media