• ‘Als gecertificeerde instelling ontwikkelen we graag samen met gemeenten en collega netwerkpartners effectieve en efficiënte (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering opdat kinderen veilig kunnen opgroeien.’

    John Hersbach, strategisch adviseur Jeugd Veilig Verder

Preventief en intensief

Onze gezinsmanagers brengen op verzoek van wijkteams advies uit over gezinnen. Over het inschatten van de veiligheid, het motiveren van het gezin om iets aan hun situatie te veranderen, of ter ondersteuning van de beoordeling of een gezin in aanmerking komt voor de uitvoering van de Intensieve Aanpak Jeugd Veilig Verder.

Samen met het wijkteam stemmen we af welke deskundigheid en ervaring al binnen het wijkteam aanwezig is. Op basis daarvan leveren we consultatie-maatwerk aan de medewerkers in de sociale wijkteams die zich met ‘onze’ gezinnen bezighouden. Van het telefonisch meedenken over het voeren van een ingewikkeld gesprek over veiligheid, tot het eenmalig meegaan op huisbezoek voor een motiverend gesprek om in actie te komen. Dit versterkt de sociale wijkteams, zorgt voor eenduidigheid ten aanzien van veiligheid, verbetert de doorlopende lijn van zorg en garandeert een soepele overdracht als de hulp aan gezinnen op- en afgeschaald moet worden. In gezamenlijk overleg kan worden besloten Jeugd Veilig Verder in te zetten zonder justitiële maatregel.

Bij de stap van een preventieve jeugdbescherming naar justitiële jeugdbescherming leggen wij het proces niet stil. Doordat het proces vanuit preventieve jeugdbescherming doorloopt tijdens het aanvragen van een maatregel, hebben gezinnen meer tijd om te werken aan verbetering, wordt de begeleiding niet onderbroken en blijft de continuïteit dus gewaarborgd.

Intensieve Aanpak Jeugd Veilig Verder
Wanneer veiligheid van jeugd in het gedrang komt, of dreigt te komen, zorgen de gezinsmanagers van Coöperatie Jeugd Veilig Verder voor een intensieve aanpak om de veiligheid te herstellen en duurzaam te maken. Deze aanpak is gericht op het organiseren van een zorgnetwerk, en het opstellen en uitvoeren van een gezinsplan om weer te komen tot een veilige situatie. We kijken naar de achtergronden van het gedrag en pakken de oorzaken van de problemen aan. Wij noemen dit ‘Intensieve Aanpak Jeugd Veilig Verder’.

Meer info

Weten wat Jeugd Veilig Verder voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met strategisch adviseur John Hersbach.

Bel 06 – 53 21 51 96

Volg ons ook op Social Media