• ‘Als gecertificeerde instelling ontwikkelen we graag samen met gemeenten en collega netwerkpartners effectieve en efficiënte (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering opdat kinderen veilig kunnen opgroeien.’

    John Hersbach, strategisch adviseur Jeugd Veilig Verder

Ons aanbod

Ons aanbod omvat, integraal, alle justitiële maatregelen van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, de preventieve Jeugdbescherming zonder justitiële maatregel én de uitvoering van consultatie. De beoogde en behaalde resultaten zijn gebaseerd op het uitvoeren van dit totaalpakket. Hierbij speelt talentonwikkeling een belangrijke rol volgens de methodiek Inspireren Leren Werken.

Ondersteuning gezinnen
Gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder geven advies over gezinnen aan professionals van uw gemeente. Het kan gaan om advies over hoe het gezin gemotiveerd kan worden om de veiligheid te verbeteren of om ondersteuning bij de beoordeling of een gezin in aanmerking komt voor intensieve ondersteuning, ook wel intensief gezinsgericht casemanagement. De gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder gaan ook mee op huisbezoek met professionals van uw gemeente, met met name voor de beoordeling van de veiligheidssituatie.

Methode
Jeugd Veilig Verder draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een veilige ontwikkeling van kinderen. Om ervoor te zorgen dat ieder kind blijvend veilig opgroeit, hebben wij een werkzame methode ontwikkeld: intensief gezinsgericht casemanagement. De kernbegrippen van de methode zijn:

  • Het gezin centraal
  • Eén gezin, één gezinsplan, één gezinsmanager
  • Bewezen effectieve gespreksmethodiek Functional Family Parole Services (FFPS)
  • De eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk

Ons concept levert resultaten op voor kinderen die onveilig opgroeien in de meest ingewikkelde gezinnen. Daarnaast is ons concept ook financieel interessant voor u. Wij werken gezinsgericht en hanteren hiervoor een vast gezinstarief, ongeacht het aantal kinderen en ongeacht het aantal justitiële maatregelen.

Inspireren Leren Werken
Bij Jeugd Veilig Verder ligt de focus op veiligheid en toekomstperspectief, hoe oud iemand ook is. Aan dat toekomstperspectief werken we door jongeren te inspireren, zodat ze hun passie ontdekken. Die inspiratie en passie zetten ze om in kennis en vaardigheden, waardoor ze sterker in hun schoenen staan en beter de stap kunnen zetten naar een zelfstandig bestaan. Daarnaast bouwen we aan je ILW-netwerk (Inspireren Leren Werken) om je toekomstperspectief nog beter te verankeren.

Meer info

Weten wat Jeugd Veilig Verder voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met strategisch adviseur John Hersbach.

Bel 06 – 53 21 51 96

Volg ons ook op Social Media