• ‘Als gecertificeerde instelling ontwikkelen we graag samen met gemeenten en collega netwerkpartners effectieve en efficiënte (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering opdat kinderen veilig kunnen opgroeien.’

    John Hersbach, strategisch adviseur Jeugd Veilig Verder

ARIJ

Coöperatie Jeugd Veilig Verder maakt gebruik van de ARIJ. Dat is een wetenschappelijk onderbouw instrument dat samen met de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld om de veiligheid en risico’s te taxeren. Hiermee brengen we de acute onveiligheid in kaart en maken we een inschatting van de risico’s in de toekomst. Het geeft inzicht in of en op welke wijze we die risico’s kunnen beïnvloeden.

Meer info

Weten wat Jeugd Veilig Verder voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met strategisch adviseur John Hersbach.

Bel 06 – 53 21 51 96

Volg ons ook op Social Media