• ‘Als gecertificeerde instelling ontwikkelen we graag samen met gemeenten en collega netwerkpartners effectieve en efficiënte (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering opdat kinderen veilig kunnen opgroeien.’

  John Hersbach, strategisch adviseur Jeugd Veilig Verder

ARIJ

Jeugd Veilig Verder maakt gebruik van de ARIJ. Dat is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat samen met de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld om de veiligheid en risico’s te taxeren.

ARIJ staat voor: Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming. Hiermee brengen we de acute onveiligheid van een kind in kaart en maken we een inschatting van de risico’s in de toekomst. Bovendien geeft het inzicht in welke mate toekomstige onveiligheid te beïnvloeden is.

Er zijn een aantal belangrijke redenen voor het invullen en bijhouden van de ARIJ:

 • Veiligheidstaxatie geeft richting in het handelen
 • Risicotaxatie ondersteunt in te nemen beslissingen
 • Risicotaxatie geeft richting aan de doelen en middelen
 • Verkleint handelingsverlegenheid
 • Evaluatief

De punten die uit de ARIJ naar voren komen worden in het gezinsplan door de gezinsmanager meegenomen.

ARIJ veiligheid jeugd veilig verder

Bovendien zijn er een aantal conclusies te trekken uit de ARIJ:

 • Geen eigen conclusies meer
 • Kort en helder instrument
 • Toelichting direct zichtbaar
 • Confronterend
 • Geeft duidelijkheid
 • Richtinggevend voor het handelen op veiligheid
 • Ondersteunend in de besluitvorming
 • Toepasbaar bij gespreksvoering met gezinnen

Onze gezinsmanagers maken bij elke belangrijke gebeurtenis binnen een gezin, en bij elke ingrijpende beslissing die genomen moet worden, gebruik van deze taxatie tool. De eerste taxatie wordt direct na aanmelding van een gezin uitgevoerd. De uitslag van de eerste uitvoerige momentopname vormt daarmee de basis voor de doorlopende veiligheidsanalyse.

Het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming is ontwikkeld met de praktijk in samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Uit meer dan 100 studies is gebleken dat actuariële instrumenten beter presteren dan sommige klinische instrumenten.