• ‘Als gecertificeerde instelling ontwikkelen we graag samen met gemeenten en collega netwerkpartners effectieve en efficiënte (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering opdat kinderen veilig kunnen opgroeien.’

    John Hersbach, strategisch adviseur Jeugd Veilig Verder

HAVIK en ARIJ

Jeugd Veilig Verder maakt gebruik van de HAVIK en de ARIJ.

Bij Jeugd Veilig Verder maken we onderscheid tussen Actuele en Blijvende Veiligheid.

  • Bij Actuele veiligheid gaat het om de veiligheid op dít moment. Vraag daarbij is wat het kind op dít moment tekort komt. Of wat het kind op dít moment beschadigt.
  • Bij Blijvende Veiligheid gaat het om de veiligheid op de lange termijn, waardoor een kind zich positief en gezond kan ontwikkelen.

We brengen actuele veiligheid in kaart en werken hieraan met behulp van de Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind (HAVIK). Het risico op toekomstige onveiligheid brengen we in kaart met het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ), de ARIJ-RT. Bij Jeugdreclassering (strafrecht) vullen we ook altijd het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) in.

De ontwikkeling van de actuele en blijvende veiligheid houden we steeds bij door het geven van een cijfer van 0 tot 10. Door dit consequent te doen ontstaan twee lijnen waarmee we zien hoe de actuele en blijvende veiligheid zich ontwikkelen.

ARIJ veiligheid jeugd veilig verder

De HAVIK en de ARIJ zijn ontwikkeld met de praktijk in samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Uit meer dan 100 studies is gebleken dat actuariële instrumenten beter presteren dan sommige klinische instrumenten.

Er zijn een aantal belangrijke redenen voor het invullen en bijhouden van de HAVIK en ARIJ zijn:

  • Veiligheidstaxatie geeft richting in het handelen
  • Risicotaxatie ondersteunt in te nemen beslissingen
  • Risicotaxatie geeft richting aan de doelen en middelen
  • Verkleint handelingsverlegenheid
  • Evaluatief

De punten die uit de HAVIK en ARIJ naar voren komen worden in het gezinsplan door de gezinsmanager meegenomen.

De HAVIK levert duidelijke bodemeisen, veiligheidsafspraken op én wat te doen als het gezin en eventuele andere betrokkenen er niet in slagen om na te komen weet iedereen wat dan “de volgende stap” zal zijn.

Met de ARIJ-RT wordt het risico van onveiligheid van kinderen en jongeren, in de toekomst ingeschat. Hierdoor wordt helder welke hulpverlening moet worden ingezet om risicofactoren te verminderen.

Onze gezinsmanagers maken bij elke belangrijke gebeurtenis binnen een gezin, en bij elke ingrijpende beslissing die genomen moet worden, gebruik van deze taxatie tools. De eerste taxatie wordt direct na aanmelding van een gezin uitgevoerd. De uitslag van de eerste uitvoerige momentopname vormt daarmee de basis voor de doorlopende veiligheidsanalyse.

Meer info