Eén gezin, één gezinsmanager, één plan

Wanneer je als gezin te maken krijgt met een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder ga je voor een bepaalde tijd met elkaar aan de slag. Soms is dat preventieve jeugdbescherming, soms justitiële jeugdbescherming of jeugdreclassering. De aanpak van onze gezinsmanagers is in alle gevallen hetzelfde. Hoe lang onze betrokkenheid duurt verschillend, en kan afhankelijk zijn van de uitspraak van een rechter. Maar deze periode is in onze aanpak altijd op te delen in 3 fases. Hieronder lees je wat er in welke fase gebeurt.

Inspireren Leren Werken
Wat ook fijn is om te weten, is dat onze gezinsmanagers erg gericht zijn op talentontwikkeling binnen het gezin. Ze hebben constant de methode Inspireren Leren Werken (ILW) in hun achterhoofd. Dat betekent dat ze in het gezin op zoek gaan naar talenten en krachten (waar zijn jullie goed in en wat vinden jullie écht leuk). Vervolgens proberen ze die dingen in het plan van aanpak terug te laten komen. Dat is belangrijk omdat we van mening zijn dat je dingen het beste leert als je het leuk vindt om te doen.

Meer info

Verbinden en motiveren

Fase 1

In de eerste fase van de aanpak van Jeugd Veilig Verder leert een gezin de gezinsmanager kennen. En de gezinsmanager leert het gezin goed kennen. Dat is belangrijk, want om een goed plan te maken voor de toekomst, moet de gezinsmanager heel goed begrijpen wat er speelt. De gezinsmanager komt in de eerste fase veel op bezoek bij het gezin en voert uitgebreide gesprekken met iedereen. De gezinsmanager heeft een belangrijk doel: zorgen dat kinderen weer veilig zijn thuis. Een goede analyse van de gezinssituatie helpt om uiteindelijk de juiste instanties en mensen uit eigen netwerk in te kunnen schakelen.

Talentontwikkeling
Bovendien moet het thuis ook veilig blijven als de samenwerking met de gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder stopt. Om die reden zal de gezinsmanager veel aandacht hebben voor de dingen waar de gezinsleden goed in zijn. Door talenten verder te ontwikkelen leren gezinsleden, voor zover mogelijk, in de toekomst op eigen benen te staan. Talenten en krachten vormen daarom een belangrijke basis voor het plan wat met het gezin wordt gemaakt.

Plan van aanpak
Dit plan is een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt beschreven hoe de huidige situatie is, wat de zorgen en krachten zijn van het gezin en wat de doelen zijn. Ook wordt bij die doelen beschreven wie wat moet doen. Daarnaast staan er hele duidelijke afspraken in die nodig zijn om te zorgen voor veiligheid binnen het gezin. De gezinsmanager ziet erop toe dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.

aanpak van Jeugd Veilig Verder

Ondersteunen en volgen

Fase 2

De tweede fase is de periode waarin het plan van aanpak van Jeugd Veilig Verder en het gezin moet worden uitgevoerd. Meestal zijn daar, behalve het gezin, veel mensen bij betrokken zoals grootouders, leerkrachten, etc. en ook hulporganisaties. De gezinsmanager komt in de tweede fase minder vaak op bezoek, maar zal van kleine afstand alles goed in de gaten houden. Met regelmaat (elke 6-8 weken) is er een afspraak met iedereen om te bespreken hoe het gaat. Als er dingen gebeuren die vereisen dat de gezinsmanager zich meer gaat bemoeien, komt hij weer vaker langs en wordt zo nodig het plan van aanpak bijgesteld.

In het plan staan ook doelen die gericht zijn op de toekomst. Die zorgen ervoor dat er een goede basis komt voor het gezin om mee verder te gaan nadat de samenwerking met de gezinsmanager stopt.

Generaliseren en borgen

Fase 3

Voor de derde en laatste fase wordt het plan van aanpak van Jeugd Veilig Verder en het gezin aangevuld met belangrijke informatie voor het behouden van de veiligheid. Oftewel, er staat in wat er voor nodig is om de situatie veilig te laten blijven. Ook wordt beschreven wat een gezin kan doen als het dreigt mis te gaan. We noemen dit het borgingsplan.

De gezinsmanager sluit pas af met een gezin als hij zeker weet dat de kinderen in het gezin veilig zijn. Om te kijken of het gezin écht zover is, zal hij in deze fase daarom weer meer bij het gezin komen.

En als de gezinsmanager overtuigd is dat de situatie veilig is thuis, laat hij het gezin met een gerust hart los. Meestal betekent dit dat het gezin wordt overgedragen aan het wijkteam van de gemeente. Het kan zijn dat de gezinsmanager in het borgingsplan afspreekt met de wijkteam-medewerker om na een bepaalde tijd nog eens terug te komen. Bijvoorbeeld na een half jaar en/of een jaar.

aanpak van Jeugd Veilig Verder

Drang en dwang

In sommige regio’s wordt onderscheid gemaakt tussen drang en dwang. Dat zegt iets over de duur, kosten en aanpak van een jeugdbeschermings-, of jeugdreclasseringstraject. Bij Jeugd Veilig Verder maken we geen onderscheid tussen drang of dwang. Dat wil niet zeggen dat al onze trajecten per definitie langer duren. In sommige situaties kan, net als bij drang, in korte tijd goed resultaat worden geboekt. Maar bij Jeugd Veilig Verder heeft zo’n kort traject dan nog steeds alle drie de fases doorlopen. Ons motto is: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig!