• ’Onze hele organisatie is gericht op kennis delen en samenwerken; met gezinnen, met sociale wijkteams en met onze ketenpartners. Samen willen we hetzelfde; dat kinderen veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.’

Jeugd Veilig Verder

Jeugd Veilig Verder is een onderdeel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De hele organisatie staat voor veilig opgroeien van kinderen. Onze missie is ervoor te zorgen dat kwetsbare jeugd van 0 – 27 jaar veilig en gezond groot wordt.

Onze naam vat deze missie in 3 woorden samen: Jeugd Veilig Verder!

We begeleiden gezinnen waar kinderen onveilig opgroeien. We willen doorbreken dat generaties problemen als vanzelfsprekend doorgeven aan volgende generaties. Het is onze visie dat alleen dan de jeugd van vandaag zijn eigen kinderen veilig en gezond kan opvoeden.

We realiseren blijvende veiligheid samen met de gezinnen, hun netwerk, gemeenten, de sociale wijkteams, netwerk(zorg)-partners en onderwijsinstellingen. We investeren graag in een intensieve samenwerking.

We zijn een gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming (in opdracht van de rechter), jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming (vrijwillig). We geven consultatie aan lokale wijkteams op het gebied van jeugdbescherming wanneer de veiligheid van een kind in het geding is.